Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

FRÅGA
Hej Lawline,Jag har en fråga som berör arbetsrätt. Låt oss säga att en arbetsgivare anlitar två personer. En person med titeln "X" och en person med titeln "Y". Personerna utför dock samma uppgifter men titlarna är helt åtskilda. Kan arbetsgivaren använda detta som en möjlighet till att hävda arbetsbrist och omplacera personen X till arbetsområdet Y och i samband med detta förändra anställningsvillkoren för X?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du skriver om kallas för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. För att den ska bli tillämplig måste det föreligga uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl.

För att en uppsägning ska vara tillåten måste den vara sakligt grundad (7 § första stycket, Lagen om anställningsskydd, LAS). Enligt rättspraxis är arbetsbrist alltid ett sakligt grundat skäl till uppsägning. Det är även arbetsgivaren som bestämmer när det föreligger arbetsbrist. Därför skulle jag anse att vi går vidare till arbetsgivarens omplaceringsskyldighet om det nu är X som drabbas av arbetsbristen.

Innan en uppsägning får ske måste arbetsgivaren pröva om omplacering för arbetstagaren är möjlig ( 7 § andra stycket, LAS). Omplacering sker helt utifrån arbetsgivarens arbetsledningsrätt och helt frånskilt från turordningsreglerna, som regleras i 22 § LAS. Arbetsgivaren ska dock göra en noggrann omplaceringsutvärdering. Arbetsgivaren ska leta lediga anställningar, men inte behöva skapa nya. Arbetstagaren måste dock ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen. Detta krav på tillräckliga kvalifikationer blir dock inte tillämpligt om arbetstagaren behåller sina arbetsuppgifter.

Eftersom att arbetsgivaren själv får omplacera bäst denne vill och inte behöver ta hänsyn till "sist in, först ut" som regleras i turordningsreglerna, kan arbetsgivaren omplacera X till Y:s arbetsområde. Jag skulle därför anse att det du frågar om är en möjlig händelseutveckling. Kvalifikationsreglerna blir inte tillämpliga här då det handlar om samma arbetsuppgifter.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (653)
2020-05-30 Har arbetsgivaren rätt att skjuta upp utbetalningar av lön?
2020-05-30 Har arbetstagaren rätt att få betalt även om den blir hemskickad?
2020-05-29 ​Arbetsgivarens skyldighet vad gäller uttalanden.
2020-05-26 Ej utbetald slutlön

Alla besvarade frågor (80615)