Arbetsgivarens omplaceringsrätt

2019-09-30 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående omplacering. Företaget jag jobbar på håller på med omorganisation och håller på att skära ner på personal pga arbetsbrist. Jag har jobbat ungefär 3 år där. Jag blev erbjuden en omplacering till en ort som ligger 1.5 timme från mig. Men eftersom jag inte ville bli av med jobbet så tackade jag ja till erbjudandet. Det ända som stog på pappret jag skrev på är vart jag skulle omplaceras och att jag kommer bli uppsagd pga arbetsbrist om jag tackar nej, och när jag skulle få börja, stog inget om tiderna exempelvis . Men nu i efterhand ångrar jag det, vad kan jag göra? Enligt chefen så måste jag nu säga upp mig om jag inte kan jobba där, men det känns som om han försöker få mig att säga upp mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i kollektivavtal, ditt personliga anställningsavtal och allmänna rättsgrundsatser/praxis.

En arbetsgivare har en så kallad arbetsledningsrätt som motsvaras av arbetstagarens arbetsskyldighet. Arbetsledningsrätten innebär att han eller hon fritt kan fördela arbetet och innefattar även en omplaceringsrätt.

Det framgår inte om det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen eller vad ditt personliga anställningsavtal innehåller så jag utgår i mitt svar från allmänna rättsgrundsatser/praxis.

I fall som detta bestäms din arbetsskyldighet genom den så kallade 29/29-principen. Kriterierna för principen är att du fortfarande utför arbete för arbetsgivarens räkning, att arbetet har ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och att du som arbetstagare inte behöver genomgå någon omfattande omskolning för att utföra de nya arbetsuppgifterna. Om kriterierna är uppfyllda så är det en godtagbar omplacering. En omplacering utanför arbetsskyldigheten är däremot att likställa med en uppsägning eller avsked.

Vidare måste det vid omplacering till annan ort vara inom bekvämt pendlingsavstånd. Om detta inte är reglerat i kollektivavtal eller ditt personliga anställningsavtal så får man utgå från att din anställning inte är knuten till en viss arbetsplats. Rättspraxis ger starkt stöd för att man som arbetstagare är skyldig att godta omplacering på samma ort eller närliggande ort.

Sammanfattningsvis är det svårt att göra en fullständig bedömning då det inte framgår några detaljer kring din anställning, med utgångspunkt i praxis så är dock en och en halv timmes pendling med stor sannolikhet en godtagbar omplacering.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1726)
2020-05-30 Arbetsgivarens skyldighet vid omplacering
2020-05-30 Betalt på röda dagar?
2020-05-29 Erinran som bevismaterial
2020-05-26 Ägarbyte - vem har ansvaret de nya eller gamla ägaren?

Alla besvarade frågor (80551)