Arbetsgivarens omplaceringsrätt

2017-02-18 i Övrigt
FRÅGA
Jag är tjänstledig från min butikschefstjänst. Får samtal av regionschef att butiken skall stängas om 1,5 mån och att jag är uppsagd. Eftersom jag behöver ta del av a-kassa behöver jag arbeta mina 3 månader som är min uppsägningstid. Jag meddelar att jag avbryter min tjänstledighet och får komma tillbaka efter 2 veckor. Dock meddelas jag att jag får komma tillbaka som säljare och att hon som vikarierar för mig blir min chef sista månaden butiken är öppen. Den ligger i Helsingborg. De 2 resterande månaderna skall jag vara vanlig säljare i vår butik i Halmstad. Jag är ensamstående, ingen bil eller körkort. Tåg kostar 140:- enkel biljett till Halmstad. Jag behåller min ursprungliga lön. Får de sätta mig i en butik så långt ifrån och på en annan typ av tjänst?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du är med i facket är det bäst att du vänder dig till dem för att få hjälp. Utgångspunkten är att en arbetsgivare själv får utöva sin omplaceringsrätt av dig som anställd så länge omplaceringen görs inom anställningen och att arbetstagare har en arbetsskyldighet inom tillämpligt kollektivavtalsområde. Vad som är inom anställningen måste dock tolkas utifrån varje enskilt anställningsavtal. Nedan kommer jag generellt försöka svara på vad som gäller eftersom jag inte vet om det finns kollektivavtal på din arbetsplats och hur anställningsavtalet ser ut.

Annan typ av tjänst

Tjänsten som butikschef och säljare är inom samma kollektivavtalsområde varför en sådan omplacering som utgångspunkt är tillåten. Ibland argumenteras det för att en tjänsteman i en högre position har vad som kallas befattningsskydd om tjänstens innehåll preciserats i t ex en befattningsbeskrivning, jag är tveksam till om det skulle vara möjligt att argumentera för det i ditt fall. Som utgångspunkt är det förmodligen tillåtet att flytta dig från en butikschefstjänst till en tjänst som säljare, särskilt när det endast gäller under två månader.

Geografisk omplacering

Vad som gäller vid geografiska omplaceringar, som det är när du blir flyttad från Helsingborg till Halmstad, är inte helt klart. Utifrån arbetsdomstolens praxis torde det vara så att geografiska omplaceringar är tillåtna inom ett bekvämt pendlingsavstånd och det inte går att tolka in något annat i ert avtal. Vad jag kan utläsa så tar tåget mellan Helsingborg och Halmstad drygt en halvtimme vilket förmodligen får anses vara bekvämt pendlingsavstånd och därmed vara en tillåten omplacering, i vart fall när det endast rör sig om två månader.

Eftersom utgångspunkten är att arbetsgivaren bestämmer är en sådan typ av omplacering förmodligen tillåten från arbetsgivarens sida, det går dock inte att säga säkert, om ni inte är överens så är det i sista hand domstolen som avgör vad som är en tillåten omplacering eller inte. I tvister om arbetsskyldighet är det arbetsgivaren som har tolkningsföreträde och arbetstagaren har lydnadsplikt vilket innebär att du som utgångspunkt måste följa arbetsgivarens anvisningar om vart du ska jobba. Om du är medlem i facket finns det en regel i 34 § medbestämmandelagen (MBL) som säger att arbetstagarsidan har tolkningsföreträde i en tvist om din arbetsskyldighet. Det innebär att facket kan hävda att du inte är skyldig att arbeta som säljare i Halmstad och så länge det pågår en tvist mellan er och arbetsgivaren så gäller fackets ståndpunkt. Om du inte är medlem i facket, eller om de inte väljer att utöva sitt tolkningsföreträde, så måste du dock följa arbetsgivarens anvisningar.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rappmann
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95792)