FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 01/06/2017

Arbetsgivarens kvittningsrätt vid överbetalning

Jag är visstidsanställd 2016-10-01 till 2017-05-31 på ett företag utan kollektivavtal. I mitt kontrakt står det att jag har heltid/172 timmar per månad och att jag har en fast lön om 25.000 i månaden. Nu i min sista månad har arbetsgivaren räknat ut hur många timmar som jag jobbat för mycket eller för lite varje månad sedan oktober och jag landade först på -22 timmar. Har arbetsgivaren rätt att dra av detta på sista lönen? Dessutom räknade de fel en gång och det visade sig att det var -52 timmar. Har arbetsgivaren rätt att då ta tillbaka del av lönen som redan betalats ut?

Jens

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En av de grundläggande rättigheterna för en arbetstagare är att få ut sin lön för utfört arbete. Det är alltså en skyldighet som ligger på arbetsgivaren att betala ut lön för arbetad tid. Arbetsgivaren har varken rätt att hålla in hela eller delar av lönen som ska tillfalla arbetstagaren enligt anställningsavtalet. På samma sätt har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut lön för arbete som inte är presterat.

I detta fall verkar det som att arbetsgivaren har betalat ut för mycket, dvs för arbete som inte har blivit utfört. Dock innebär det inte att arbetsgivaren har rätt att dra av pengar från din lön hur som helst. Eftersom att din lön ska skyddas så långt som möjligt finns en speciell lag som heter Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt (1970:215) (se här). Lagen är exempelvis tillämplig i detta fall när du har fått ut för mycket lön. Det blev helt enkelt fel när lönen skulle betalas ut till dig. Då har arbetsgivaren en fordran på dig, dvs den felaktiga utbetalda lönen och lagen ställer då upp krav på när kvittning får ske.

Lagen är till för att exempelvis skydda de arbetstagare som arbetar väldigt varierande exempelvis de som arbetar på olika tider, på olika skift, som ersätts för övertid eller liknande. För den som har denna varierande arbetssituation kan det vara svårt att räkna ut exakt vilken summa man ska ha varje månad. Därför ska man kunna lita på att utbetalningen är korrekt och kunna använda pengarna, även om det i efterhand visar sig vara för mycket. Man kan säga att man då är i god tro att man fått ut rätt lön. I sådana fall kan inte arbetsgivaren kräva tillbaka att man har fått för mycket. Lägg dock märke till att det i så fall ska röra sig om ganska små belopp. Så fort det blir stora belopp, eller att man är medveten om att man har jobbat mindre än vad som är avtalat, kan man inte längre sägas vara i god tro. I sådana fall ställer lagen upp att arbetsgivaren inte får kvitta rätt av utan måste komma överens med dig som arbetstagare om att dra det felaktiga beloppet från nästa lön eller lösa det med en återbetalningsplan. Arbetsgivaren får inte göra löneavdrag utan en sådan överenskommelse.

Det behövs alltså ditt godkännande för att arbetsgivaren ska få göra avdrag på lönen. Det brukar finnas speciella bestämmelser om kvittning kollektivavtal som reglerar arbetsgivarens rätt till kvittning, dock verkar det inte finnas ett sådant på just er arbetsplats.

Om medgivande saknas från dig som arbetstagare får kvittning endast ske av den del av lönefordran som uppenbart överstiger vad som kommer att förbrukas för dig som arbetstagare och din familjs försörjning och fullgörande av din underhållsskyldighet om det finns barn. Arbetsgivaren måste i sådana fall inhämta besked ifrån kronofogdemyndigheten om hur stor del av lönefordran som är skyddad mot kvittning. Men skulle en arbetsgivare kvitta din lönefodran utan ditt godkännande, i strid mot kvittningslagen eller i strid mot kronofogdens beslut skulle det kunna innebära ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Den första frågan blir om du som arbetstagare är skyldig att betala ut den felaktiga utbetalda lönen?

Det verkar som att det finns en överenskommelse mellan er i anställningsavtalet att du ska få en fast månadslön på 25.000 kr om du jobbar 172 timmar per månad.

Om du vare sig insett eller borde ha insett att lönen var felaktig och inrättat dig efter betalningen genom att förbruka pengarna föreligger inte någon återbetalning alls. Dock är det svårt att hävda god tro i detta läget eftersom du bör ha varit medveten om att du jobbat mindre än 172 timmar någon månad. Samt att har du inte förbrukat alla pengarna kan du inte heller komma undan återbetalningsskyldigheten. Du får nog anses som återbetalningsskyldiga om du inte har arbetat de timmar som det står enligt kontraktet.

Frågan blir då om arbetsgivaren kan kvitta sin fordran mot din lön?

Då blir reglerna som beskrivit ovan tillämpliga. Även om du inte godkänner eller medger avdraget på lönen och arbetsgivaren inte tvångsvis kan kvitta mot lönen som kvarstår uppkommer ändå en fordran gentemot dig. Arbetsgivaren har då möjlighet att driva in sin fordran på andra sätt. Jag vill helst undvika dig från att inte komma överens med arbetsgivaren eftersom att kronofogden i så fall kan bli inblandad om arbetsgivaren har rätt.

Jag rekommenderar dig att gå med i ett fackförbund om du inte redan är det och höra med dem om de kan hjälpa dig i denna situationen. Var noga med att verkligen kolla hur många timmar du har arbetat eftersom du ska få betalt för all den tid som du har utfört arbete.

Hoppas det gav svar på din fråga! Undrar du över något ytterligare är det bara att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare