Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet ifråga om lönesättning

FRÅGA
Ifall företaget jag är anställd har kollektivavtal med Handels och har 7 anställda. Av dessa 7 är 2 medlemmar i andra fackförbund medan resterande är bundna till Handels. Nu fick 6 av oss en löneökning på 800 kr medan jag som är ett anslutet till ett annat förbund fick bara 500 kr. Finns det rättsligt stöd för att arbetsgivaren i fråga måste förhandla med mitt fackförbund?Vänligen,Joakim
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifråga om oreglerade intressetvister är 10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet tillämplig. Den där i föreskrivna förhandlingsrätten förutsätter att den fackliga organisationen har en eller flera medlemmar anställda hos arbetsgivaren. På begäran av ditt fackförbund, se 16 § MBL, måste din arbetsgivare förhandla kring lönebildningen enligt 15 § MBL. Se också exempelvis AD 2014 nr 38. En förhandlingsvägran från din arbetsgivares sida är förenad med skadeståndssanktion, se 54 § och 55 § MBL. Du bör alltså kontakta ditt fackförbund, förklara situationen och be dem begära förhandling. Det ska dock sägas att det i praktiken är en hyfsat ovanlig lösning ifråga om en enskild arbetstagares lönesättning.

Istället kan du ansluta dig till Handels och direkt förplikta både dig själv och din arbetsgivare till deras kollektivavtal och uppbära de förmåner som därmed följer, se b.la. 26 § MBL.

Lycka till!

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97338)