Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet ifråga om lönesättning

Ifall företaget jag är anställd har kollektivavtal med Handels och har 7 anställda. Av dessa 7 är 2 medlemmar i andra fackförbund medan resterande är bundna till Handels. Nu fick 6 av oss en löneökning på 800 kr medan jag som är ett anslutet till ett annat förbund fick bara 500 kr. Finns det rättsligt stöd för att arbetsgivaren i fråga måste förhandla med mitt fackförbund?

Vänligen,

Joakim

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifråga om oreglerade intressetvister är 10 § lagen om medbestämmande i arbetslivet tillämplig. Den där i föreskrivna förhandlingsrätten förutsätter att den fackliga organisationen har en eller flera medlemmar anställda hos arbetsgivaren. På begäran av ditt fackförbund, se 16 § MBL, måste din arbetsgivare förhandla kring lönebildningen enligt 15 § MBL. Se också exempelvis AD 2014 nr 38. En förhandlingsvägran från din arbetsgivares sida är förenad med skadeståndssanktion, se 54 § och 55 § MBL. Du bör alltså kontakta ditt fackförbund, förklara situationen och be dem begära förhandling. Det ska dock sägas att det i praktiken är en hyfsat ovanlig lösning ifråga om en enskild arbetstagares lönesättning.

Istället kan du ansluta dig till Handels och direkt förplikta både dig själv och din arbetsgivare till deras kollektivavtal och uppbära de förmåner som därmed följer, se b.la. 26 § MBL.

Lycka till!

Elias OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”