Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enligt MBL

FRÅGA
Min arbetsgivare vill minska min 100% tjänst till 60% och kallade in mig till ett möte för att informera mig om det. Efter mötet tog arbetsgivaren kontakt med mitt fackförbund för att informera. Ska de inte förhandla enligt MBL innan de pratar med mig? Kan man stämma arbetsgivaren för att de inte följt lagen om MBL?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetsgivaren har som huvudregel rätt att leda och fördela arbetet. Denna befogenhet innefattar bland annat att bestämma över arbetstagarnas arbetstider. Din arbetsgivare har alltså rätt att bestämma att din arbetstid ska minska från 100 % till 60 %.

Begränsningar i denna rätt finner vi i arbetstidslagen. Bland annat ser vi i 12 § arbetstidslagen att du har rätt att bli meddelad om en förändring i din arbetstids förläggning minst två veckor i förväg. Om arbetsgivaren bryter mot detta finns det vissa sanktionsmöjligheter enligt arbetstidslagen som vi finner i 22-23 §§. I din fråga har du inte skrivit hur långt innan ändringen i din anställning som din arbetsgivare informerade dig men ifall det var kortare än 2 veckor innan kan dessa sanktioner bli aktuella.

Vi har alltså utrett att arbetsgivaren har rätt att ändra din anställning på detta sätt. Precis som du skriver ska dock arbetsgivaren först förhandla med facket om ändringen. Beroende på huruvida din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal med din fackförening eller inte hamnar vi i olika bestämmelser i medbestämmandelagen (MBL). Om ni är bundna av samma kollektivavtal hamnar vi i 11 § MBL. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal med din fackförening, har den ändå en skyldighet att förhandla med din fackförening i frågor gällande dina anställningsförhållanden. Detta angår ju dina anställningsförhållanden och arbetsgivaren har alltså en förhandlingsskyldighet, motsvarande den i 11 §, även om ni inte är bundna av samma kollektivavtal. Detta ser vi i 13 § MBL.

Förhandling ska ske innan arbetsgivaren fattar beslut om ändring av din anställning. Frågan blir alltså när beslutet faktiskt fattades. Vi kan se det som att arbetsgivaren måste förhandla med din fackförening innan den tar till några åtgärder som rent konkret medverkar till förändringen av din anställning. Att bara informera dig om den stundande ändringen får vi därför se som ett acceptabelt agerande ifrån din arbetsgivare, trots att förhandling inte hade skett. Därför har din arbetsgivare med stor sannolik inte brutit mot MBL, så länge förhandling hålls innan ditt arbete ändras i praktiken.

Du har rätt att stämma din arbetsgivare om du misstänker att arbetsgivaren brustit i sina skyldigheter enligt MBL. Du kan då få skadestånd av arbetsgivaren, enligt regeln i 54 § MBL. I sista hand är det naturligtvis upp till en domstol att bedöma frågan om huruvida arbetsgivaren brutit mot lagen eller inte. Om din anställning rent faktiskt ändrades innan förhandlingen med facket lär du kunna få skadestånd.

Som sagt har troligtvis din arbetsgivare inte brutit mot reglerna i MBL. Detta är ställt under förutsättningen att din anställning och dina arbetstider inte ändrades i praktiken innan förhandling skedde med fackföreningen.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (728)
2021-02-15 Omfattas personal som har lönebidrag av LAS?
2021-02-13 Rätt till rehabilitering på arbetstid
2021-02-11 Hur många arbetstimmar ska en anställd arbeta om inget stadgas i avtalet?
2021-02-05 Vad kan jag göra om min arbetsgivare vägrar betala ut min lön?

Alla besvarade frågor (89652)