Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

FRÅGA
Hej!Är arbetsgivaren skyldig att informera och förhandla en organisationsförändring med alla fack på företaget även om vissa fack inte har medlemmar i den berörda enheten? Eller kan arbetsgivaren bara kalla berörda fack? Det finns kollektivavtal på företaget.undrar
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Arbetsgivarens primära förhandlingsskyldighet rör två typer av fall, verksamhetsfallet när en viktigare förändring av verksamheten sker och arbetstagarfallet när en viktigare förändring av arbets-eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen sker.

Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, är han skyldig att på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Förhandlingsskyldigheten för arbetsgivare föreligger även när arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen, 11 § Lag om medbestämmande i arbetslivet.

Arbetsgivaren ska alltså på eget initiativ förhandla med fackliga arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren har ingått kollektivavtal med. Arbetsgivaren skall alltså på eget initiativ förhandla med alla fackliga arbetstagarorganisationer som är med i kollektivavtalet.

Undantag

Det föreligger dock undantag från förhandlingsskyldigheten och detta är när synnerliga skäl föranleder det så får arbetsgivaren fatta och verkställa beslut innan han har fullgjort sin förhandlingsskyldighet. Detta kräver dock synnerliga skäl, vilket bedöms utifrån varje enskilt fall, 11 § 2 st Lag om medbestämmande i arbetslivet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (574)
2019-07-12 Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?
2019-07-12 Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön
2019-07-05 Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?
2019-06-30 Tillhandahållandet av arbetsredskap

Alla besvarade frågor (71226)