Arbetsgivarens bevisbörda gällande brottslig gärning på fritiden

Hej! Jag skulle vilja fråga angående bevisbördan som chefen har kring en brottslig gärning på fritiden. Räcker det med rykten och påståenden? Eller krävs det att man måste bli dömd för gärningen för att chefen ska kunna vidta åtgärder som t ex uppsägning eller varning.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avskedande på grund av brottslighet

Avskedande regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt 18 § får avskedande ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Rekvisitet "grovt åsidosatt" är ett högt ställt krav. I propositionen till lagen framgår det att "grovt åsidosatt" tolkas som "ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen bör tålas i något rättsförhållande". 

Brottslighet i tjänsten är ett exempel på en sådan situation där bestämmelsen skulle kunna aktualiseras.

Brottslighet på fritiden

När det gäller brottslighet som sker utanför tjänsten är det svårare att ge dig ett konkret svar. Vad är det för typ av brott som begåtts? Är det ett brott som har nära anknytning till tjänsten? Har arbetsgivaren förtroende för den anställde skadats allvarligt? Har arbetsgivarens anseende skadats?

Som beskrivits ovan så är det högt ställda krav för att avskedande ska komma i fråga. Har brottsligheten inte någon direkt anknytning till arbetet så bör det ligga närmre tillhands att reglerna om uppsägning aktualiseras.

Uppsägning regleras i 7 § och för det krävs "saklig grund", vilket är ett lägre beviskrav men där ett ovanstående scenario skulle kunna falla in. 

Sammanfattning

När det gäller avskedande är tröskeln hög och avser främst brottslighet som är förknippat med tjänsten. Vad gäller uppsägning är tröskeln lägre men torde kunna aktualisera brott som begås på fritiden. Men det beror helt på situationen. Utifrån informationen i din fråga så är det svårt att ge dig ett mer konkret svar än så. Man kan bara spekulera och det beror på hur förhållandena ser ut.

Om du behöver ytterligare rådgivning i din fråga är du varmt välkommen att kontakta vår expressrådgivning. Där kan du få ett mer utvecklat svar och du har även möjlighet till återkoppling i ditt ärende.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt svar på din fråga!

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo