Arbetsgivarens arbetsledningsrätt

2015-12-20 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Har en arbetsgivare rätt att bestämma på arbetsplatsen trots lagstadgade regler?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är sedan länge fastslaget att en arbetsgivare i enlighet med sin arbetsledningsrätt har rätt att leda och fördela arbete. Ett exempel är att arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstagarens arbetstider anpassat efter verksamhetens behov. Arbetsledningsrätten får inte strida mot tvingande lagregler. Uppmärksamma dock att många arbetsrättsliga lagar får åsidosättas genom kollektivavtal och i vissa fall det personliga anställningsavtalet.

Arbetsgivaren har alltså en långtgående rätt att bestämma på arbetsplatsen och får strida mot lagstadgade regler under förutsättning att:

1) de går att avtala bort genom det personliga anställningsavtalet eller kollektivavtal och

2) det inte är fråga om tvingande lagregler, d.v.s. sådana som under inga omständigheter får åsidosättas.

Med vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1807)
2020-12-03 Får ansvarig personal skicka hem anställda på grund av meningsskiljaktighet?
2020-12-02 Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön
2020-12-02 Har anställningsavtal ingåtts eller inte
2020-12-02 Förbud mot bisyssla i anställningsavtal

Alla besvarade frågor (86931)