Arbetsgivarens ansvar vid permittering

FRÅGA
Har en visstidsanställning som löper ut 14/9-2019. Är sjukskriven sedan 5/11-2018 för utmattningssyndrom. Nu har vi haft ett rehab möte med FK, arbetsgivare och läkare, där framkom att min arbetsgivare har överlåtit mina arbetsuppgifter till en redovisningsbyrå och har tänkt anlita dem framtill dess att ordinarie arbetstagare återkommer från föräldraledigheten. Därmed så kan jag ej heller återgå i tjänst. Arbetsgivaren har ej heller haft någon som helst kontakt med mig under min sjukskrivning, ej heller besvarat mina frågor via mail, har ej heller blivit informerad om att arbetsgivaren har överlåtit mina arbetsuppgifter fram till ett bestämt datum. Jag är inte uppsagd från tjänsten, så vad skall jag göra och vilka regler/lagar/avtal är det som gäller i denna situation? Får arbetsgivare rent generellt agera på detta vis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

I arbetsmiljölagen finns vissa föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter vad gäller arbetsmiljö. Bland annat så ansvarar arbetsgivaren för arbetsanpassning och rehabilitering i vilket följer en skyldighet att ha kontakt med sjukskriven personal för att kunna följa upp arbetstagarens behov och även för att utvärdera om sjukskrivningen orsakat på grund av arbetsplatsens arbetsmiljö (3 kap. 2 a § tredje stycket arbetsmiljölagen). Att arbetstagaren inte tagit någon kontakt med dig tyder på att denne inte har levt upp till de skyldigheter i arbetsmiljölagen.

Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet

Vidare ska arbetsgivaren innan denne beslutar om förändringar i arbets- eller anställningsförhållandet förhandla i första hand med det fackförbund som arbetsgivaren slutit kollektivavtal med, och om sådant avtal saknas med arbetstagarens fack (11 § respektive 13 § medbestämmandelagen (MBL)). Jag uppfattar din fråga som som att arbetsgivaren satt dig under permittering vilket medför en förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren före beslutet fattas (29 § lagen om anställningsskydd (LAS)). En arbetsgivaren som inte uppfyller sin förhandlingsskyldighet kan bli skyldig att betala skadestånd (54 § och 55 § MBL).Vid permittering har du fortsatt rätt till full lön (21 § LAS).

Vidare att tänka på är att kollektivavtal kan medföra att annat gäller än vad som framgår av MBL då stora delar av MBL kan omförhandlas genom kollektivavtal (4 § MBL). Därför skulle jag rekommendera dig att prata mitt fackförbund om vad som gäller om du är fackligt ansluten.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning


Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (574)
2019-07-12 Vad är skillnaden mellan direkt och indirekt diskriminering?
2019-07-12 Arbetsgivares rätt att hålla inne slutlön
2019-07-05 Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?
2019-06-30 Tillhandahållandet av arbetsredskap

Alla besvarade frågor (71135)