Arbetsgivarens ansvar vid en arbetsplatsolycka

Hej!

Min sambo råkade ut för en arbetsplatsolycka i Augusti 2017.

Men arbetsgivaren vägrar anmäla in skadan, vi har kontrollerat med arbetsmiljöverket vid flertal tillfällen men ingen anmälan har skickats in.

Han skadade nacken i samband med ett fall i en trappa.

Nu är det så att min sambo inte har ett svenskt person nummer heller, så han fick betala för sjukhusvistelsen.

Är det inte arbetsgivarens försäkringsbolag som skall ersätta kostnaden? (Vi har fått kvitto för fakturan)

Vi har likaså problem med att arbetsgivaren inte ger ut några lönespecifikationer, trots att vi informerat om att vi måste skicka in dem till skatteverket för min sambos ansökan för ett svenskt personnummer.

Vad skall vi ta oss till?

Behöver man juridisk hjälp för det här ärendet?

Kan man anmäla arbetsgivaren?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Det finns krav på hur en arbetsmiljö ska vara enligt Arbetsmiljölagen. Det är Arbetsmiljöverket som ska utöver tillsyn över att denna lag efterföljs av arbetsgivare. När det har skett en olycka på en arbetsplats ska denna anmälas till Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivare som ska anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan, eller båda. Anledningen till att olyckan ska anmälas är för att utreda händelseförloppet och utifrån det bedöma om eventuella åtgärder behöver vidtas för att förhindra att en liknande olycka sker igen. Om inte arbetsgivaren anmäler olyckan kan arbetstagaren göra en anonym anmälan till Arbetsmiljöverket om arbetsplatsens missförhållande, se formuläret här.

Alla har en lagstadgad rätt till ersättning vid exempelvis sjukskrivning (efter ett visst antal dagar) m.m enligt socialförsäkringsbalken. Men när det kommer till kostnader för läkarbesök och mediciner m.m. för en arbetsskada, beror det på om arbetsgivaren tecknat någon försäkring på sina anställda eller inte. Om arbetsgivaren är bunden till ett kollektivavtal, har arbetstagaren ett grundläggande skydd och arbetsgivaren är skyldig att teckna försäkring på sina anställda. AFA är en av de största kollektivavtalade försäkringsbolagen som försäkrar både anställda inom den privata sektorn samt kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Om det rör sig om en kollektivavtalad försäkring finns den troligtvis hos AFA. Anmälan måste inte göras av arbetsgivaren utan om ni vet vilket försäkringsbolag som han omfattas av, ska ni kunna ringa eller skicka in en skriftlig anmälan till försäkringsbolaget angående arbetsskadan. Ni kan även ringa och kontrollera med försäkringsbolagen om arbetsgivaren har sin försäkring där. Om inget kollektivavtal föreligger, är det inte samma grundläggande skydd utan arbetsgivaren får själv välja om han vill teckna försäkring på sina anställda eller inte. Vissa arbetsgivare som inte är bundna av ett kollektivavtal har ändå tecknat en försäkring som är minst lika bra som den som kommer med kollektivavtalet. Kontrollera detta! Fora är också ett vanligt försäkringsbolag för företagare.

Hoppas jag har gett er lite vägledning, återkom om det är något annat ni undrar över!

Hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo