Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa

FRÅGA
Hejsan! Jag jobbar 2-skift inom inom industrin som truckförare. Jag har jobbat på samma avdelning med samma arbetsuppgifter i fyra år. När jag började mitt jobb avrådde mina läkare mig då jag har diabetes typ-1 som inte går hand i hand med skiftarbete och att behöva fasta rutiner. Nu börjar jag känna av vad mina läkare varnade mig för. Jag har problem att sova och att kunna sköta mitt blodsocker korrekt. Om jag får ett läkarintyg, har min arbetsgivare då några skyldigheter att anpassa mina arbetstider? Jag har föreslagit att gå interna utbildningar som kan leda till dagtisjobb. Jag kan även tänka mig ha kvar mina nuvarande arbetsuppgifter mot att få jobba ständig förmiddag, det behöver inte nödvändigtvis vara just där jag är idag. Det är ett stort företag med 1500 anställda fördelat på två fabriker och flera avdelningar. Möjligheterna är många men jag känner att jag behöver hjälp av chefen, det är omöjligt för mig att gå runt och fråga alla anställda om dom kan tänka sig att byta skift med mig. Chefen verkar dock helt ointresserad av att hjälpa mig då hen varken erbjuder sig att kolla upp utbildningar eller höra med sina högre uppsatta kollegor om dom vet någon arbetare som vill jobba ständig eftermiddag. Bryr sig chefen om sina anställda kan jag tycka att erbjuda sig att hjälpa på vägen är det minsta man kan göra. Kan ett läkarintyg "tvinga" chefen att hjälpa mig få ett nytt jobb inom samma företag, eller åtminstone få ändrade arbetstider?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

En arbetsgivare har ett ansvar för att se till att arbetsmiljön ska vara anpassad efter människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende, vilket framgår av 2 kap 1 § 2 st Arbetsmiljölagen (AML). Arbetsgivaren ska även se till att arbetsmiljön är god enligt 3 kap 1 a § AML och har en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall. Allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas för att risken för ohälsa undanröjs. Det framgår av 3 kap 2 § AML.

I ditt fall innebär det att arbetsgivaren har en skyldighet att ändra dina arbetstider eller på annat sätt anpassa arbetet för att undanröja risken för du drabbas av ohälsa. Och stödet för detta blir ditt läkarintyg.

Möjlighet att vidta åtgärder mot arbetsgivaren

Ifall arbetsgivaren vägrar kan du vända dig till ert skyddsombud, även kallat arbetsmiljöombud. Enligt 6 kap 2 § AML ska det finnas minst ett skyddsombud på arbetsplatsen. Skyddsombud ska vara en av arbetstagarna. Det ska utses av lokal arbetstagarorganisation som har kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Ifall det inte finns ett skyddsombud har arbetstagarna rätt att välja skyddsombud enligt 6 kap 2 § 2 st AML. Skyddsombudet har rätt att kräva att arbetsgivaren ska vidta åtgärder i enlighet 3 kap 2 § AML, vilket framgår av 6 kap 6 a § ABL. Du kan således med hjälp av ett skyddsombud kräva att arbetsgivaren vidtar åtgärder.

Omplaceringsskyldighet

Ifall arbetsgivaren skulle hävda att hen inte länge blir bunden av kontraktet ifall du inte kan arbeta samma tider så kan du hänvisa till arbetsgivarens omplaceringsskyldighet. Den framgår av 7 § 2 st Lagen om anställningsskydd. En arbetsgivare har, ifall det kan anses skäligt, en skyldighet att bereda annat arbete till en arbetstagare. Omplaceringsskyldigheten är mer omfattande när det kommer till ett stort företag. Omplaceringsskyldigheten gäller endast så länge det rör sig om arbete inom samma befattning och inom arbetsgivarens verksamhet. Det är således inget problem att få ändrade tider då det rör sig om samma arbetsbeskrivning och det är ett stort företag.

Slutsats

Som slutsats kan du alltså begära nya tider genom ditt skyddsombud med hänvisning till arbetsgivarens skyldighet att upprätta god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Om arbetsgivaren skulle försöka säga upp dig med anledning av att du inte kan arbeta samma tider som på kontraktet, är det inte möjligt eftersom arbetsgivaren i första hand ska omplacera. Du har således även genom omplaceringsskyddet rätt att få ändrade tider.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?