Arbetsgivaren ställer in arbetstillfällen

Hej Jag jobbar på en resturang med kollektivavtal och har en deltidsanställning. Min arbetsgivare har tagit bort jobbpass från mitt schema flertal gånger fast det kan gälla ett pass nästkommande dag. Är det okej och kan man få ersättning för detta? Mvh,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Överenskommelser mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om arbetstider år juridiskt sett ett avtal som ingås av dessa parter, där arbetstagaren förpliktar sig att arbeta ett visst datum under viss tid i utbyte mot ersättning. När ett avtal sluts har båda parterna rätt att kräva fullgörelse; din arbetsgivare har rätt att kräva att du arbetar ditt pass och du har rätt att kräva att få göra det och sedan få ersättning för det. Detta följer av 1 § avtalslagen och av principen pacta sunt servanda (avtal skall hållas). 

Ett avtal kan inte ensidigt förändras, alltså kan varken du eller din arbetsgivare utan den andres tillstånd ändra ex. arbetstiden, det är heller inte tillåtet att vägra fullfölja avtalet. Tyvärr kan det vara svårt att få ersättning från arbetsgivaren. Det finns ingen lagstadgad rätt till ersättning för ett avtalsbrott av detta slag. Därför skulle jag framöver råda dig till att inför arbetstillfällena försöka göra det till ett avtalsvillkor att den av er som utan giltig ursäkt bryter mot avtalet (ex. om arbetsgivaren tar bort din tid) ska betala ett visst vite. Eftersom rättsprocesser ofta är långa, kostar pengar och kan riskera att skada relationen mellan dig och arbetsgivaren rekommenderar jag att du inledningsvis påtalar för din arbetsgivare att du inte acceptera dessa bortfall, och i andra hand att du vänder dig till ditt fackförbund.

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo