Arbetsgivaren har underlåtit att betala ut lön

FRÅGA
Välkommen Arbetsgivaren har underlåtit att betala lön för den senaste månaden Tala om för mig där jag kan be Om hjälp att få sina löner
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din arbetsgivare underlåtit att betala ut din lön för den senaste månaden råder jag dig att i första hand ta kontakt med din arbetsgivare angående detta. Det kan vara någon särskilt omständighet som föranlett detta och genom att ta kontakt med din arbetsgivare först undviker du onödiga konflikter på arbetsplatsen.

Om din arbetsgivare inte ger någon godtagbar anledning eller vägrar svara på varför lönen uteblir så kan du vände dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, se här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om arbetsgivaren då inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.

Du bör även vara medveten om att om din arbetsgivaren inte betalar ut din lön i tid så utgör det en godtagbar grund för dig att omedelbart lämna din anställning enligt 4 § 3 st. lagen om anställningsskydd (LAS).

Om du väljer att ansöka om betalningsföreläggande är det viktigt att ditt yrkande och dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan och skicka in den till KFM så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (732)
2021-03-06 Sämre position efter omorganisation?
2021-03-04 Är arbetsgivaren bunden av en utlovad löneförhöjning?
2021-03-01 Arbetsgivares omplaceringsrätt
2021-02-28 Min arbetsgivare har brutit mot kontraktet

Alla besvarade frågor (89927)