Arbetsgivaren har underlåtit att betala ut lön

Välkommen Arbetsgivaren har underlåtit att betala lön för den senaste månaden Tala om för mig där jag kan be Om hjälp att få sina löner

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din arbetsgivare underlåtit att betala ut din lön för den senaste månaden råder jag dig att i första hand ta kontakt med din arbetsgivare angående detta. Det kan vara någon särskilt omständighet som föranlett detta och genom att ta kontakt med din arbetsgivare först undviker du onödiga konflikter på arbetsplatsen.

Om din arbetsgivare inte ger någon godtagbar anledning eller vägrar svara på varför lönen uteblir så kan du vände dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, se här. Kronofogdemyndigheten kommer då att delge din arbetsgivare ett föreläggande om att betala fordran. Om arbetsgivaren då inte betalar föreläggandet så kommer KFM att meddela utslag vilket innebär att de kommer börja driva in pengarna. Men om arbetsgivaren bestrider föreläggandet så är det upp till dig om du vill ta ärendet vidare till domstol.

Du bör även vara medveten om att om din arbetsgivaren inte betalar ut din lön i tid så utgör det en godtagbar grund för dig att omedelbart lämna din anställning enligt 4 § 3 st. lagen om anställningsskydd (LAS).

Om du väljer att ansöka om betalningsföreläggande är det viktigt att ditt yrkande och dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan och skicka in den till KFM så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo