Arbetsgivaren har tappat bort utdrag ur belastningsregistret - brott?

2019-01-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag jobbar inom LSS och inför anställning ska ett utdrag ur belastningsregistret överlämnas/kopieras av arbetsgivaren. Det visar sig nu att vår arbetsgivare inte kan hitta dessa papper, de har kommit bort, och vill att vi ska begära ut nya. Begår vår arbetsgivare något brott då dessa papper har hanterats vanskligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I lagen om belastningsregister 19 § anges att den som med stöd av lagen har fått del av uppgifter om någon annans personliga förhållanden inte obehörigen får röja dessa uppgifter. Din arbetsgivare har således tystnadsplikt om de uppgifter om dina personliga förhållanden som framkommer av utdraget ur belastningsregistret.

Det brott som skulle kunna komma ifråga är brott mot tystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Det föreskrivs att den som röjer någon uppgift, som denne är pliktig att hemlighålla enligt lag dömes, om ej gärningen annars är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt. Om uppgifterna i ditt utdrag röjs genom att utdraget (den skriftliga handlingen) exempelvis lämnas ut eller att andra får tillgång till dokumentet p.g.a. den vanskliga hanteringen från arbetsgivaren, kan det således utgöra ett brott.

I övrigt får arbetsgivaren, precis som du skriver, ta en kopia på registerutdraget. Om du vill få tillbaka utdraget måste arbetsgivaren även lämna tillbaka det i original (läs mer om arbetsgivarens hantering av registerutdrag här).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1572)
2019-05-15 Kan man få ett jobb om man är registrerad i belastningsregistret?
2019-05-13 Är min arbetsgivare skyldig att ändra mitt schema?
2019-05-11 Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?
2019-05-11 Uppdatering av anställningsavtal

Alla besvarade frågor (69283)