Arbetsgivaren håller inne lön för eventuella skador till slutet av året

FRÅGA
Hej! Jag jobbar inom transportyrket. Nu vill min chef hålla inne 5kr per timme (har timlön) ifall man skulle orsaka en olycka och skada bilen. Arbetsgivaren vill då hålla 5 kr/ timme i en " pott" i ett år . Om vi inte skadar någon bil så får vi tillbaka pengarna i en klumpsumma i slutet av året. Men om vi skulle orsaka en olycka så får vi stå för månadskostnaden från den potten.. Min fråga är får arbetsgivaren göra så? Får dom hålla inne lön?
SVAR

Hej!

Tack för att du väner dig till Lawline med din fråga.

Det här är en komplex fråga, om ni bara vill ha ett snabbt svar kan ni finna det i slutet av texten.

Är detta tillåtet?

Din arbetsgivare får absolut inte göra på det här sättet. Den avtalade lönen ska betalas ut så som det står avtalat i anställningsavtalet enl. 6c § LAS. Detta ska inkludera bl.a. när, hur mycket och till vilket konto lönen ska betalas ut. Lön räknas som utbetalad när den kommit den anställda till handa. Så länge den anställda inte har kontroll över pengarna räknas det som att lönen inte blivit utbetald, oavsett anledningen som ges.

Sker inte utbetalningen som avtalat har arbetsgivare underlåtit sin mest centrala förpliktelse mot sin anställda, och ni har alla rätt att frånträda ert arbete med omedelbar verkan, samt begära skadestånd och ränta för utebliven lön(4 § 3 stycket LAS).

Hur ser detta ut ur lagens synvinkel?

Anledningen till att detta inte är tillåtet är att arbetsgivaren har i praktiken minskat er timlön med 5 kr, samt villkorat utbetalningen på ett sätt som liknar skadestånd.

Det här strider mot skadeståndslagens regler, där arbetsgivaren är ansvarig för skada som den anställda orsakar(3 kap 1 § Skadeståndslagen). Den anställda är endast skyldig att ersätta skada hos arbetsgivaren om den anställda har orsakat den med uppsåt(4 kap 1 § Skadeståndslagen). Det din arbetsgivare gör föregriper, en för honom mycket kraftig, bevismässig uppförsbacke.

Arbetsrättsligt är detta synnerligen osund logik eftersom det hade öppnat en dörr för arbetsgivare att vägra sina anställda deras löner på godtyckliga grunder. Märk att han själv, utan att rådfråga någon sakkunnig, gjorde bedömningen att detta var rimligt. Det hade förflyttat den ekonomiska risken över på de anställda, vilket är oförenligt med tanken om lönearbete och mer liknar upphandlingsförfaranden från utomstående företag.

Vidare finns sakrättsliga frågor om dessa pengar investeras. Om arbetsgivaren inte har pengarna till hands vid den tidpunkt som han hävdar att de ska betalas ut har ni fått er lön stulen, och ni måste vända er till rättsliga medel för att få ut den. Om det då visar sig att någon har förvärvat pengarna i god tro kan ni dessutom bli stående utan dem trots er rätt.

Vad kan arbetsgivaren göra istället?

Arbetsgivaren kan erbjuda bonus utöver det som står i anställningsavtalet. Denna kan vara villkorad på alla tänkbara sätt.

Det viktiga är att den delen av ersättningen för ert arbete som är avtalad, dvs. lönen, som ni har rimliga skäl att förvänta er kan inte villkoras ytterligare, fördröjas, minskas eller ändras på något sätt utan ert samtycke. Även om ni samtycker krävs dessutom att överenskommelsen ska vara förenligt med kollektivavtalet.

Hur gör jag om arbetsgivaren vägras sluta med detta?

Ifall detta sker behöver ni vända er till facket omedelbart. Ett system som detta är i allt väsentligt lönestöld, och ska behandlas som det. Är det tillräckligt allvarligt kan till och med frågor om straffrättsliga prcessor komma i fråga.

Sammanfattning

Det här är strängt förbjudet. Det får inte förekomma överhuvudtaget. Hela lönen ska betalas ut vid det datum, till det konto och i den summa som står angivet i anställningsavtalet. Detta är inte förhandlingsbart. Arbetsgivaren får betala ut bonusar, men dessa ska vara utöver den ordinarie lönen. De ska inte ersätta den.

Om din arbetsgivare har gjort detta ska du vända dig till facket omedelbart.

Om du har fler frågor är det fritt att skriva till oss igen, vi hjälper mer än gärna.

Med vänlig hälsningar,


Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll