Arbetsgivaren håller inne lön

FRÅGA
Hej!Min vän har blivit anklagad för att ha stulit från arbetsgivaren (mer utförligt: gett ut gratis alkohol till gäster på baren han jobbade på.) utan förvarning har de inte betalat ut någon lön till honom, och när han varit på och försökt påminna om att han ska ha lönen får han som svar att han blivit polisanmälad SAMT att "du inte motsäger dig frivillig kvittning av lönefordran då skulden/förskinringen uppgår till ett högre belopp än din nettolön." Den anställde har alltså inte fått någon information tidigare om att de kommer att hålla in lönen. Är detta ett korrekt beteende från arbetsgivaren sida, samt vad kan den anställde göra? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förhållandet mellan din vän och dennes arbetsgivare stadgas i Lagen om anställningsskydd.

Anställningsavtal

I en anställning föreligger också ett anställningsavtal, där respektive parts skyldigheter och rättigheter framgår. Arbetstagarens huvudsakliga skyldighet är att stå sin arbetsgivaren till förfogande med sin arbetskraft och arbetsgivaren ska därefter betala ut lön för utfört arbete.

I denna situation

I den aktuella situation har din vän inte erhållit lön på grund av att arbetsgivaren påstår att din vän begått stöld (gett ut gratis alkohol till gäster). Arbetsgivaren har inte agerat korrekt i denna situation på två sätt: dels för att din vän inte blivit dömd för stöld (dvs. bevisats skyldig), dels för att en arbetsgivare inte har en rätt att hålla inne lön om korrekt arbete har utförts.

Stölden har endast polisanmälts och är därmed ännu inte bevisad, varför din väns arbetsgivare inte har rätt att straffa honom/henne genom att dra in lönen. Även om stölden bevisats är det domstolen som ska se till att värdet återges till den rättfärdiga ägaren (arbetsgivaren).

Din vän har, utgår jag ifrån, stått sin arbetsgivare till förfogande och utfört sitt arbete. Arbetsgivaren måste därmed betala ut lön för din väns utförda arbete. En möjlighet att hålla inne lön föreligger endast om arbetstagaren inte utfört arbetet eller om arbetet utförts bristfälligt (kontraktsbrott). Skulle arbetsgivaren felaktigt hålla inne din väns lön begår denne ett kontraktsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS.

Mina råd

Mitt första råd till din vän hade varit att tala med sin arbetsgivare, men eftersom detta har gjorts och inte fungerade tänkte jag informera om andra möjliga alternativ.

Om din vän är ansluten till ett fackförbund kan hen vända sig dit för rådgivning och vägledning. Fackförbunden är vana vid dessa frågor och övriga frågor om arbetsrätt, varför deras expertis kan vara till hjälp. Ett annat alternativ är att din vän kan ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogden, deras hemsida och information hittar ni här.

Hoppas att jag svarade på din fråga!

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (798)
2021-11-21 Får min arbetsgivare avbryta min provanställning utan att uppge skäl?
2021-11-19 Arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa
2021-11-09 Vad ska jag göra om min arbetsgivare inte betalar ut lön?
2021-11-06 Vad gäller om en arbetsgivare avbryter provanställningen sista dagen?

Alla besvarade frågor (97417)