Arbetsgivare vill köpa ut sjukskriven anställd - vad gäller?

2019-10-31 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min arbetsgivare vill köpa ut mej. Jag är sjukskriven pga att jag slitit ut mej. Har arbetat där i 15 år och aldrig tidigare varit sjuk. De vill ge mej "ett par månader" i ersättning för dessa 15 år!Kan detta verkligen vara rimligt? Har jag några rättigheter? Får man verkligen köpa ut någon som är sjuk?Vad bör jag tänka på? Vilka skyldigheter har jag i detta?Tacksam för minsta lilla hjälp jag kan få!
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Vad är problemet?
Arbetsgivare önskar köpa ut sjukskriven anställd med ett par månadslöner. Frågan avser vad som gäller, om arbetsgivaren får köpa ut en sjukskriven anställd, om ersättningen är rimlig samt vad den anställde ska tänka på framöver.

Utredning
Aktuell lagstiftning om är lag om anställningsskydd (LAS).

För att din arbetsgivare alls ska ha rätt att säga upp dig krävs saklig grund. Antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl (7 § LAS). Om arbetsgivaren ej är nöjd med din prestation bör detta hänföras till personliga skäl. Då din arbetsgivare talar om att köpa ut dig kan det vara för att det inte finns en saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren bär bevisbördan för att saklig grund föreligger.

Arbetsgivaren kan ha rätt att föreslå för den anställde att man ska komma överens om att anställningen frivilligt ska upphöra men det bör stå klart för den anställde att det är fråga om just en frivillig överenskommelse. Detta är inte samma sak som att den anställde säger upp sig på egen begäran eller att arbets­givaren säger upp den anställde.

Enligt LAS kan den som blivit uppsagd kräva bland annat skadestånd, om uppsägningen inte är sakligt grundad (38 § LAS).

Är ersättningen rimligt?
Jag kan dessvärre inte svara på om ersättningen är att anses som rimlig. Utan det är en fråga om förhandling mellan dig och din arbetsgivare. I normalfallet brukar arbetsgivaren erbjuda ersättning för uppsägningstiden och eventuellt kompensation än i de fall det är frågan om frivillig överenskommelse. Är det svårt att finna ett annat arbete så kan du argumentera för att du vill ha en högre summa som du ska bli utköpt för, eftersom du riskerar att bli arbetslös.

Vad bör du som anställd tänka på i fortsättningen?
Kom ihåg att du inte är skyldig att gå med på att bli utköpt om det inte finns saklig grund för uppsägning. Jag rekommenderar dig att du vänder dig till ditt fackförbund för ytterligare information om vad som gäller i din specifika situation och hur du och arbetsgivaren ska kunna lösa situationen framöver.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1675)
2020-01-26 Hur långt sträcker sig arbetsskyldigheten?
2020-01-21 Får man starta en konkurrerande verksamhet när man är anställd?
2020-01-17 Kan min chef neka mig en högre tjänst på grund av psykisk ohälsa?
2020-01-16 Får jag kontakta pressen om min tidigare arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (76588)