Arbetsgivare vill inte ge mig lön för arbetad tid

FRÅGA
Jag jobbade för ett företag i ungefär 1vecka. Skrev aldrig på något kontrakt men har bilder och sms bevis på att jag jobbat där. Detta var i april. Sa upp mig pågrund av dålig information från arbetsgivaren som gjorde att jag var 4timmar sen och jättestressad. Ändå ville hen att jag skulle jobba (kör hela dagen på jobbet, vilket gör mig till en fara för trafiken om jag är stressad). Hade inga bilnycklar och ingen chef på plats heller som kunde hjälpa mig så jag tackade för mig och gick hem. Nu vägrar dem betala ut för det jag jobbat i april månad och säger att dem som arbetsgivare har vissa rättigheter. Vad gör jag? Har ju ändå arbetat för dem dagarna och sedan slutar pågrund av stress.Får dem lov att göra så här?
SVAR

Hej och välkommen tlil Lawline!

Tråkigt att höra att du hamnat på en dålig arbetsplats med en dålig arbetsgivare.

Ett skriftligt anställningsavtal hade varit enklast att lösa problemet på, men du nämner att du har bilder och sms som bevisning som bör vara tillräckligt. Jag gissar även på att om ni inte haft skriftligt avtal så har ni haft ett muntligt, vilket gäller enligt lag det också.

Som svar på din fråga har du rätt till lön för de timmar du arbetat enligt lag och en arbetsgivare kan aldrig hålla in dem eller låta bli att betala ut lönen oavsett anledning. Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt överenskommelse uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd kräva ränta för dröjsmålet, d.v.s kräva lönen samt ränta för att lönen betalats ut sent enligt 3 § räntelagen.

Du nämner att du berättat för arbetsgivaren om att du inte fått ut din lön och du väljer själv om du vill ta upp det igen med denne. Annars är nästa steg att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöker om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva lönen, räntan för dröjsmålet och ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.

Jag hoppas du får din lön nu så fort som möjligt!

Önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll