Arbetsgivare som vägrar att betala lön

Min man fick jobb hos sin vän på en restaurang.

De skrev avtal från början av mars och min man frågade när hans första utbetalning av lönen skulle komma. Arbetsgivaren sa då att den skulle betalas ut i slutet på mars.

Men i slutet på mars kom ingen lön, enligt arbetsgivaren var det dålig inkomst pga att de just startat restaurangen samma månad, vilket min mannäven hjälpt till med sedan januari. Arbetsgivaren lovade utbetalning av 2 löner månaden efter. Sedan kom de överrens om att han skulle få helgerna ledigt from påsken i april.

En lön kom i april, en till i maj. Den första lönen var fortfarande inte utbetald.

Min man jobbade dessutom ca 8-22 varje dag, även helger. Ingen övertidsersättning eller lön utöver normal arbetstid har betalats ut.

I början på juni så kräver arbetsgivaren att min man ska börja jobba lördagar igen, alltså 6 dagar i veckan och fortfarande extremt långa pass.

Min man konfronterade arbrtsgivaren och sa att det inte är ok. Han är skyldig honom en månadslön + övertidsersättning. Han hotade med att säga upp sig och arbetsgivaren sa att han inte behövde komma tillbaka.

Arbetsgivaren hade inte tecknat kollektivavtal, han förbekat dessutom att han är skyldig pengar. Han hade räknat ihop en summa för övertidsersättning, men har nu ändrat sig och vill inte betala ut.

Hur kan vi gå till väga för att få ut de pengar som faktiskt tillhör min man som arbetsgivaren vägrar betala ut?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att en arbetsgivare inte betalar ut lönen som utlovats är en allvarlig överträdelse av dennes skyldigheter gentemot arbetstagaren. I ditt fall har din man arbetat och lön har överenskommits mellan honom och arbetsgivaren. Att inte betala ut lön i tid är en sådan överträdelse som kan föranleda att arbetstagaren har rätt att, med omedelbar verkan, frånträda sin anställning (4 § 3 st. lagen om anställningsskydd).

Det finns flera tillvägagångssätt för att utkräva sin rätta lön från arbetsgivaren, och det första steget är naturligen att försöka prata med arbetsgivaren. Detta har din man redan gjort utan att något hänt. Trilskas arbetsgivaren eller kan denne inte betala, så bör din man vända sig till sin eventuella arbetstagarorganisation (facket), som kan hjälpa honom att gå vidare. Han kan även kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om ett betalningsföreläggande. Vid ett betalningsföreläggande kan du få skulden bekräftad. Kronofogden skickar därefter ett kravbrev till den du har en fordran på (arbetsgivaren i hans fall). Ansökan om betalningsföreläggande kan ske om förfallodatumet har passerat, skulden avser pengar och att förlikning är tillåtet i saken (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Din mans rätta lön skulle ha utbetalats för en tid sedan, men detta har alltså inte skett. I ett sådant fall är lönen förfallen till betalning och han kan ansöka om betalningsföreläggande. För att bevisa din fordrans existens, bör du ha ett anställningsavtal eller/och en lönespecifikation. Om arbetsgivaren bestrider betalningsföreläggandet, kommer han att hänvisas till domstolen. I ett sådant fall måste han gå igenom en domstolsprocess, såvida inte arbetsgivaren går med på kraven tidigare.

Som arbetstagare kan han även ansöka om att sin arbetsgivare ska gå i konkurs. Har eller kommer hans arbetsgivare inom en snar framtid gå i konkurs, kan han få ut din fordran från den statliga lönegarantin. Slutligen så kan du alltså prata med sin arbetsgivare igen, kontakta facket eller/och vända dig till Kronofogdemyndigheten eller domstolen. Det är av vikt att han agerar snabbt, för att inte förlora sina möjligheter att få ut sin lön.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo