Arbetsgivare som inte betalar ut lön till anställd

FRÅGA
Hej. Arbetsgivaren ibte betala min Slutlön efter min uppsägning. Jag väntar en månad men idag är 25 och slutlön inte utbetald, avön finns inte lönebesked. I alla arbetare fick inte sin lön. På avtalet står att lönen utbetalas varje månad 25.Vad ska man vända sig om hag inte i Facket? Tack. Mvh Yevgeniy
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din arbetsgivare inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Jag skulle i en sådan situation råda dig att försöka kontakta din arbetsgivare och be honom eller henne att betala ut den lön som du har rätt till. Om du inte kan få tag på din arbetsgivare skulle jag kontakta facket även om du inte är medlem i något fackförbund. De är vana att hantera den här typen av problematik och kan eventuellt hjälpa till även om du saknar medlemskap.

Ett annat alternativ är att vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att Kronofogdemyndigheten ålägger din arbetsgivare att betala din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). Ansökan om detta görs skriftligen och ska innehålla yrkandet, alltså vad du vill ska hända, och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön. Om man är anställd hos en arbetsgivare som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion är staten ansvarig för att man får sin lön (lönegarantilagen 1 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?