Arbetsgivare som ej betalat ut avtalsenlig lön

FRÅGA
Jag har varit inne och jobbat två dagar på min semester, lördag och söndag, sammanlagt 12h. Min kollega var inne och jobbade en måndag, 8,3h. Efter att vi efterfrågade kompensation så fick vi 1000kr extra för detta, båda två. Jag tyckte då att detta var felaktigt eftersom jag jobbade fler timmar och dessutom på en helg. Fick då till svar att han ev kunde ge mig 1300kr istället. Nu är min fråga om dem har gjort rätt ang detta!?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du och en kollega har jobbat under er semester, du två dagar och kollegan en dag. Efter att ni frågat arbetsgivaren om kompensation fick ni båda två lika mycket betalt, 1000 kr. Eftersom du jobbat nästan fyra timmar mer ansåg du att detta var felaktigt och krävde extra ersättning. Arbetsgivaren sade då att du eventuellt kunde få 1300 kr.

Frågan är arbetsrättslig. Jag vill inleda med att säga att din arbetsgivares agerande verkar väldigt oprofessionellt. Agerandet är heller inte lagligt. Jag utgår från att du och övriga anställda på din arbetsplats har ett avtal där det anges ni antingen får månadslön eller timlön. Detta avtal måste arbetsgivaren följa. Om du och din kollega arbetat under er semester ska därmed den ersättning ni får stämma överens med vad ni avtalat med er arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte följer detta har hen begått ett avtalsbrott. Om arbetsgivaren betalat ut för lite lön till dig kan du därför stämma denne på grund av avtalsbrott i tingsrätten och kräva ut lönen. Om du är ansluten till ett fackförbund kan du få hjälp med det där. Eftersom det i ditt fall handlar om så pass små summor rekommenderar jag dig dock inte att stämma i första hand, utan istället att ta upp problemet med arbetsgivaren och förklara att arbetsgivaren begått ett avtalsbrott och att du inte accepterar det. I samband med diskussionen kan du visa upp detta svar.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll