Arbetsgivare lämnar inte ut inkomstuppgifter till Försäkringskassan

FRÅGA
Vad kan jag göra om min arbetsgivare inte lämnar uppgifter om min inkomst till försäkringskassan och jag därmed blir utan sjukpenning? Arbetsplatsen är inte kollektivavtalsanslutet och jag är inte med i facket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din situation som att du undrar vad du kan göra för att få sjukpenning om din arbetsgivare inte lämnar inkomstuppgifter till Försäkringskassan.

Om du som anställd får en inkomstförfrågan från Försäkringskassan, ska din arbetsgivare svara på den. Din sjukpenninggrundade inkomst (SGI), grundas på de uppgifter som Försäkringskassan kan få av din arbetsgivare. Din arbetsgivare är enligt 25 kap. 6 § socialförsäkringsbalken skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att beräkna din SGI.

Det står även stadgat i samma lagrum att SGIn, kan grundas på en uppskattning av den försäkrades inkomster som gjorts vid inkomstbeskattningen. Enligt 15 kap. 4 § skatteförfarandelagen, är din arbetsgivare skyldig att lämna kontrolluppgift till Skatteverket för ersättning som har betalats ut. Den här skyldigheten innefattar även i sin tur även att lämna samma kontrolluppgift till dig som informationen gäller.

Om du har några ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?