Arbetsgivare kräver ersättning för borttappad nyckel

FRÅGA
Jag fick jobb hos en arbetsgivare och kvitterade ut en nyckel första dagen. Det stod inget om ansvar utan bara nyckelns nummer och att jag tagit emot den. Efter ett arbetspass var jag med i en trafikolycka. Det var halt och jag voltade med bilen. Jag klarade mej helskinnad men bilen bliv skrot. I denna olycka försvann nyckeln till min arbetsplats. Polisrapport finns att olyckan orsakades av halka (ingen vårdslöshet). Nu har jag fått en faktura av min arbetsgivare för låsbyte på 11.500 kr. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur hyr ut lokalen till min arbetsgivare. Fastighetsägaren har tydligen valt att byta alla lås i fastigheten och detta har min arbetsgivare fått betala. Och nu har jag i min tur fått faktura från arbetsgivaren. Kan detta vara rätt att jag ska betala? Jag tänker bestrida fakturan men vet inte vilken lag jag ska luta mej mot. Jag har själv kollat hemförsäkring, bilförsäkring och försäkring arbetsgivaren har för resor till och från arbetet. Ingen av försäkringar gäller en sakskada då nyckeln inte räknas som min egendom utan arbetsgivarens. Hu bestrider jag fakturan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag förstår dig rätt så har det inte avtalats om något särskilt ersättningsansvar mellan dig och din arbetsgivare ifall nyckeln skulle komma bort. Ifall det inte finns något särskilt avtalat mellan dig och din arbetsgivare överhuvudtaget kan ledning finnas i Skadeståndslagen (SkL). Se lagen här.

I Sverige omfattas arbetstagare av många olika skydd som bland annat innebär att arbetsgivaren som oftast har den djupaste fickan får stå skador som är orsakade av sina arbetstagare i tjänst. I 4 kap. 1§ SkL sägs det att skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Av denna paragraf framgår det att trots om fel eller försummelse föreligger så krävs synnerliga skäl vilket är ytterst allvarliga och särskilda fall. (t.ex. du hade kastat nyckeln i en sjö).

Efter att ha läst händelseförloppet så som du presenterat det är min bedömning att borttappade nycklar i en olyckshändelse inte kan klassificeras som synnerliga skäl.

Av mer intresse är att tidigare nämnda paragraf endast appliceras "i tjänsten". Men ifall nyckeln behövs vara med dig även när du inte är på jobbet (t.ex. du behöver den för att komma in i byggnaden på morgonen), då kan det tänkas att nyckeln är så pass sammanlänkad med tjänsten att lagen även kan appliceras när du inte per definition arbetar.

I slutändan beror utsagan av denna potentiella tvist mycket på ifall det finns någon speciell klausul i ditt anställningsavtal eller om ni kommit överens om någonting annat. Dessutom vad det är för nyckel. Rör det sig om en nyckel som du ska bära på även när du inte är på jobbet eller en nyckel som du kan lämna kvar på jobbet och som endast ska användas där.

Mitt tips är att kontakta en jurist och diskutera sakomständigheterna noggrannare och se över ifall det finns ersättningsklausuler i ditt anställningsavtal ifall din arbetsgivare inte skulle acceptera att du bestrider fakturan.

Du kan bestrida fakturan genom att meddela din arbetsgivare skriftligt att du bestrider fakturan och varför. Spara kopior på din bestridan eftersom det kan vara viktigt i bevishänseende senare. Tänk på att vara tydlig.

Hoppas du fick hjälp med din fråga!

Vänligen,

Richard Fiskesund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (130)
2022-01-27 Är min hyresvärd skyldig att ersätta mig för skador som uppstod i samband med en renovering?
2022-01-16 När kan man råka ut för ett färdolycksfall?
2021-11-12 Kan jag som arbetstagare bli betalningsskyldig avseende skador orsakade i tjänsten?
2021-09-10 Principalansvaret

Alla besvarade frågor (98701)