Arbetsgivare ändrar avtal under uppsägningstiden

2017-12-07 i Anställningsavtal
FRÅGA
Hej,jag har varit tillsvidare anställd med månadslön från start men den 20 oktober sa jag upp mig för att byta tjänst/företag. När lönen för de 20 dagarna i november av min uppsägningstid (1 mån) utbetalades har min fd. arbetsgivare bestämt sig för att jag helt plötsligt ska få ändrad löneform och istället timavlöna mig för dagarna i november. Jag ifrågasatte givetvis detta men får bara till svar att det är vad som erbjuds. Jag anser att jag ska ha månadslön fram till min sista dag som jag stått till förfogade. Är inte detta någon form av kontraktsbrott från arbetsgivarens sida?Tacksam för svar./Klas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det inte om ditt avtal är ett personligt avtal eller om det regleras av ett kollektivavtal, men jag väljer att utgå ifrån att det är ett personligt avtal. Jag kommer även presentera en eventuell lösning genom bestämmelser i lagen om anställningsskydd [LAS] eftersom du inte nämnt något närmre om anställningsavtalet.

Som huvudregel ska avtal hållas och det låter verkligen märkligt att din arbetsgivare helt plötsligt ska ge dig lön utefter en annan anställningsform. I LAS finns bara bestämmelser som berör när en arbetstagare bryter mot uppsägningstiden och inte tvärtom. Dock spelar det ingen roll att detta inte stadgas i LAS eftersom det följer av allmänna rättsprinciper att avtalet fortfarande består under uppsägningstiden och inte kan få förändrade villkor.

Den anställningsform som står i ert avtal, är den som gäller även vid uppsägning. Därmed har du rätt till den lön du hade som tillsvidareanställd under uppsägningstiden och ska inte behöva godta en ändring i avtalet på detta sättet. Det är absolut en form av kontraktsbrott.

Stort lycka till, hoppas att allt löser sig!

Med vänlig hälsning

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsavtal (112)
2021-11-29 Fråga om lön vid provanställning
2021-09-26 Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?
2021-09-04 Avtal ska hållas!
2021-08-26 Kan studenter ta patent på uppfinningar som utvecklas under skoltid?

Alla besvarade frågor (97476)