Arbetsgivaravgift vid lönebidrag.

Vem betalar arbetsgivaravgiften om en anställd har lönebidrag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är arbetsgivaren som enligt 2:1 Socialavgiftslagen betalar arbetsgivaravgiften. Det spelar ingen roll om en anställd har lönebidrag. Eftersom det är ett bidrag så behöver arbetsgivaren aktivt söka bidraget för att få det. Arbetsgivaren ska fylla i en rekvisition elektroniskt efter varje arbetsmånad efter att denne utbetalat lönen till den anställde. I denna rekvisition redovisar man den utbetalda lönen vilken i sin tur kommer ligga till grund för bestämmandet av lönebidragets storlek.

Kortfattat, det är arbetsgivaren som får ett bidrag för att han anställt en viss person. Bidraget grundar sig på den utbetalda lönen som innefattar arbetsgivarekostnaderna. Det är alltså arbetsgivaren som betalar arbetsgivarkostnaderna men hen kan senare i bidraget bli ersatt en viss del av dem.

Bästa hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo