Arbetsgivaransvar

FRÅGA
En man som jobbar som lärare är skicklig i sin undervisning har nu fått pacemaker och försämrad kondition läkaren bedömer att han kan jobba 100% ev behov av att anpassa vissa arbetsuppgifter . Vad är arbetsgivaren skyldig att göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När en anställd varit borta från jobbet är arbetsgivaren ansvarig för att hjälpa den anställde komma tillbaka in i arbetet. Arbetsgivaren ska påbörja en rehabilitering för den anställde och hålla en löpande kontakt för att se så att det går framåt. Som arbetsgivare bör man även se vad det finns för möjligheter till att kanske arbeta deltid samt se efter om det finns andra hjälpande åtgärder som kan göras, så som exempelvis en förändring av arbetsmiljön eller av arbetsuppgifter (försäkringskassan.se).

Arbetsgivaren har alltså ett ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta innebär att man som arbetsgivare är ansvarig för att den rehabilitering och anpassning som krävs, och är möjlig inom ramarna för eller i anslutning av verksamheten, genomförs.

Arbetsgivarens ansvar på detta området regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i lagen om anställningsskydd (LAS), arbetsmiljölagen samt socialförsäkringsbalken.

Hoppas du fått svar på det du undrade över.

Vänliga hälsningar

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll