Arbete under tjänstledigheten

2015-06-25 i Tjänstledighet
FRÅGA
Hej!Jag har idag en fast anställning 100% sedan 10 år tillbaka och vill nu utbilda mig till målare och vill således ha tjänstledighet för utbildning till det.Under utbildningen kommer jag ha en anställning som lärling och därmed även lyfta en lön.Har jag rätt till att vara tjänstledig från mitt ordinarie jobb då?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline!

I enlighet med lagen om arbetstagares rätt till ledighet och utbildning har en befogenhet att vara tjänstledig från anställning om syftet med uppehållet är att undergå utbildning. Ni har således laglig rätt att dra nytta av tjänstledigheten i avsikt att genomgå målarutbildningen. Dock sträcker sig inte tjänstledigheten längre än så, vilket innebär att gällande rätten icke omfattar ledighet vid tjänstgöring. Din arbetsgivare har med andra ord inte skyldighet att bevilja tjänstledighet i högre grad än vad som är behövligt för dina studier och därmed har ni ej laglig rätt att i korrelation med tjänstledigheten åta anställning som lärling med tillhörande lön. Däremot kan ni genom avtal framföra villkor som innefattar rätt till tjänstgöring vid tjänstledighet. Ett sådant avtal ska helst vara i skriftlig form så att du i en eventuell tvist kan påvisa din rätt.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tjänstledighet (110)
2020-06-29 När har man rätt till tjänstledighet under deltidsstudier?
2020-03-26 Kan man säga upp någon som är tjänstledig?
2020-03-21 Vad händer när jag kommer tillbaka från min tjänstledighet?
2020-03-05 krav på uppnådda studieresultat vid tjänstledighet för studier

Alla besvarade frågor (81674)