Arbete under sommaren vid studieledighet

Hej! Jag ska söka tjänstledighet för att jag har kommit in i högskolan och det handlar om 1,5 år. Min chef hävdar att jag måste jobba under sommaren om jag beviljad ledigheten. Samtidig tänkte jag prova och jobba annat jobb under sommaren. Om jag blir klar kommer jag inte kunna jobba på samma AVD. Undrar vad säger lagen? Måste jag säga upp mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Ledighet för studier regleras i lag om arbetstagarnas rätt till ledighet för utbildning (https://lagen.nu/1974:981).

Beroende på hur din ansökan om tjänstledighet utformas så kan det finnas möjlighet för dig att arbeta under sommaren hos din nuvarande arbetsgivare. Har du inte formulerat din ansökan om studieledighet på så sätt att den omfattar flera efter varandra följande perioder med mellanrum för loven så har du inte någon rättighet att komma tillbaka under sommaren. Omfattar ansökan hela studieperioden så måste du istället avbryta din ledighet för att återgå i arbete.Jag tolkar det som att du då inte heller har en skyldighet att komma tillbaka och arbeta denna period, ni har då inte avtalat om detta (10§). 

Oberoende hur ansökan är utformad är det dock inte säkert att du har rätt att arbeta hos en annan arbetsgivare. Har du och din arbetsgivare inte pratat om detta och gjort en överenskommelse så är det svårt att hävda att du har rätt att arbeta hos någon annan under sommaren. Jag rekommenderar att du förklarar för din arbetsgivare hur det känns och försöker att komma överens.

När du ska återgå till din anställning så är du enligt lag försäkrad att få en tjänst med samma eller likvärdig ställning gällande arbetsförhållandena och anställningsvillkoren som du skulle haft om du inte varit ledig. Så din chef är inte skyldig att ge dig exakt samma tjänst som innan en ledighet, men den måste vara åtminstone likvärdig. Är tjänsten likvärdig så behöver det inte spela någon roll att den är på en annan avdelning. Det du ska se till är om du har arbetsförhållanden som liknar din gamla tjänst och om villkoren är liknande mellan tjänsterna. Dock kan det finnas undantag i ett eventuellt kollektivavtal, finns ett kollektivavtal så rekommenderar jag dig att kontrollera vad som står i detta (9§).

När du söker tjänstledighet så måste du även vara medveten om att arbetsgivaren kan skjuta upp din ledighet i upp till ett halvår utan att du kan göra något, så ansök i tid (4§).

Vänligen,

Sanna LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo