Arbete under mammaledighet

2016-07-19 i Föräldraledighet
FRÅGA
Jag har en tillsvidareanställning på 75% i vården. Fick barn i april i år och har varit i kontakt med arbetet om att jag vill gå in på mitt schema o göra kvällar och helger för att dryga ut föräldradagarna. Jag skulle få ett schema hemskickat. Idag fick jag dock information och anställningsbevis där det står att jag blir intermittent anställd och på bemanningsenheten i kommunen. Detta innebär att man måste lägga in tillgängliga tider, hålla stenkoll o jaga tider plus hamna vartsomhelst i kommunen. Har jag inte rätt att vara delvis föräldraledig o jobba dom dagar jag kan på MITT schema? mvh Jennie
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I Föräldraledighetslag (1995:584),16 §, FlL, finns det en lista på missgynnandeförbud, vilken tillämpas då nyblivna föräldrar utnyttjat sin föräldraledighet och blivit utsatta för negativa konsekvenser relaterade till HELA ledigheten. Missgynnande handlande/ underlåtenhet till handlande som ger upphov till nackdel för arbetstagaren såsom bl.a. trakassering, skada/ nackdel eller lägre lön. Det viktiga är att förändringen inte får vara bagatellartad samt att missgynnandet ska vara i samband med föräldraledigheten, ledigheten behöver dock inte vara den enda anledningen till missgynnandet utan det räcker att det är en bidragande faktor.

Av EU's likabehandlingsdirektiv framgår det att en arbetstagare har rätt att återgå till samma eller likvärdigt arbetet efter sin ledighet, den här bestämmelsen i kombination med missgynnandeförbudet i FlL leder till att en arbetstagare har rätt att efter sin ledighet återgå till samma arbete eller ett likvärdigt arbete. Om inte arbetstagaren får återgå till samma arbete eller ett likvärdigt har Arbetsmarknadsdomstolen ansett att det är att likställa med ett avskedande. Den missgynnande behandlingen är endast ok om det är en nödvändig följd av ledigheten, ex. ledig under hela sin visstidsanställning, men då ses det inte heller som missgynnande behandling.

22 § FlL ger arbetstagaren rätt att få ut skadestånd, både ekonomiskt och ideellt, det vill säga både för den ekonomiska förlusten samt sveda och värk. 24 § FiL klargör att bevisbördan om ett mål skulle gå till arbetsdomstolen skulle ligga på arbetsgivaren, det är hen som ska visa att det inte föreligger något samband mellan den missgynnande behandlingen och föräldraledigheten medan arbetstagaren endast ska göra det antagligt att hen har blivit missgynnad.

Till sist väger kollektivavtal väldigt tungt och är vägledande vid bedömningar av liknande situationer, själva branschbruket kan se olika ut i olika branscher, vilket är en anledning till att lagen inte är så specifik utanmer generell. Det kan vara så att det här tillvägagångssättet är vedertaget och accepterat inom vården. Det är dessvärre inget jag kan ta reda på inom ramarna för gratistjänsten.

Sammanfattningsvis så blir svaret på din fråga om du har rätt att vara ledig OCH jobba de timmarna du vill på ditt ordinarie schema att det beror på. Alla regleringarna byggs på att du antingen är ledig eller kommer tillbaka till jobbet. Mitt förslag är att du pratar med din chef och gör om ledigheten till delvis så att du får rätt till arbetstimmar. Som jag förstår det nu så är du ledig på heltid och då kan du inte kräva att din chef ska ge dig timmar. Om du däremot ändrar din ledighet till exempelvis två tredjedelar får du rätten att kräva vissa timmar samt att du kan förhandla om vilka exakt de här timmarna ska vara tillsammans med din chef, därefter blir det ett avtal mellan er.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?