Arbete i varm temperatur

Finns det någon övre gräns (temperatur) vid innomhusarbete . Vi får det så sjukt varmt inne på jobbet men företaget vill ej lägga pengar på AC eller fläktar. Jobbar på ett boende inom lss.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen bestämmelse i arbetsmiljölagen (1977:1160) som reglerar exakt hur varmt det får vara på en arbetsplats. Enligt 2 kap 4 § arbetsmiljölagen framgår att de arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande skall vara tillfredsställande. Vad som är ''arbetshygieniska förhållande'' kan givetvis variera beroende arbetets karaktär.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över att arbetsmiljölagen efterlevs av arbetsgivare. En arbetsgivare kan bli ålagd att betala sanktionsavgifter vid vissa överträdelser av lagen. Jag rekommenderar att du försöker förklara för arbetsgivaren vikten av att temperaturen är behaglig för personalen och för de som bor där. Om inte detta leder till tillfredställande resultat, rekommenderar jag att du vänder dig till ditt fackförbund.

I värsta fall får du vända dig till en advokat eller vända dig med klagomål till Arbetsmiljöverket, men jag tycker att du först ska utsläcka alla andra möjligheter.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle OlsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo