Arbetat säsong/vikariat i över 2 år - har jag rätt till tillsvidareanställning?

Hejsan! Jag har en fundering kring LAS.

Min personalchef säger att säsongsanställning inte räknas in i LAS men kan inte hänvisa mig till något underlag som styrker detta. Utan påstår att man kan blanda anställningsformer upp till 23 månader av vikariet samt 23 månader säsongsanställning med totalt 46 månader arbetad tid utan att behöva ge en tillsvidareanställning.

Vad säger lagen om anställningsskydd, vilka anställningsformer är det som räknas in?

Såsom jag förstått det så kan fackliga organisationer aldrig förhandla sig till sämre villkor utifrån grundlagen.

Under ca 29 månader (dvs fr.o.m. 2016-05-16 fram till 2018-10-31) så arbetade jag 26 av dessa månader med olika påföljda anställningsformer (säsong/vikariat) med samma typ av arbete för samma företag. Har jag rätt till en tillsvidareanställning eller inte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som gäller enligt LAS och sedan hur facket kan påverka detta genom kollektivavtal. Sist kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du är under 67 år gammal, annars skulle svaret bli annorlunda.

Vad gäller enligt LAS?

Gränserna för när vikariat och säsongsanställningar övergår till en tillsvidareanställningar regleras i LAS 5 a §, som är en väldigt svårformulerad paragraf. Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning om du som arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, se LAS 5 a 3 st. §. Gällande säsongsarbete finns ingen motsvarighet i lagen och den anställningsformen övergår alltså inte till en tillsvidareanställning. Det som gäller enligt LAS är alltså att du har rätt till en tillsvidareanställning när du jobbat som vikarie i två år under en femårsperiod. Har du inte det nu har du alltså ingen rätt till en tillsvidareanställningenligt LAS.

Vad gäller enligt kollektivavtalet?

Delar av LAS är är semidispositiv, vilket innebär att vissa delar i lagen får man avvika från genom kollektivavtal, se LAS 2 §. En av dessa bestämmelser är just LAS 5 a §. Detta innebär alltså att det kan finnas andra bestämmelser i ditt kollektivavtal som i sådana fall gäller istället för LAS. Min rekommendation är att du hör av dig till facket och kollar om det finns några bestämmelser kring detta i gällande kollektivavtal. Om det inte gör det är det lagen som gäller.

Sammanfattning

Först när du arbetat som vikarie i två år under en femårsperiod har du rätt till en tillsvidareanställning enligt LAS. Kom dock ihåg att om det står något annat i kollektivavtalet är det detta som gäller istället. Min rekommendation är att du hör av dig till facket och tar reda på vad som står i kollektivavtalet. Regleras inte detta i kollektivavtalet och du inte jobbat 24 månader som vikarie har du tyvärr ingen rätt till tillsvidareanställning i nuläget.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå fler frågor är du välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”