Arbeta som vd i uppdragsförhållande istället för anställning

2019-08-09 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag arbetar som VD för ett privatägt bolag och fyller snart 62 år. Jag undrar om det är möjligt att deltidspensionera mig vid 62 års ålder, men fortsätta arbeta heltid som VD och fakturera för en halvtidstjänst i mitt privata AB?Alternativt pensionera mig helt, men fortsätta arbeta heltid som VD och fakturera för detta och ev. ta ut lön i mitt privata AB?Framför allt undrar jag hur skatteverket ser på ett sådant upplägg?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du avser, helt eller delvis, sluta arbeta som anställd i ditt privata aktiebolag, men att du rent faktiskt kommer fortsätta arbeta för bolaget som vd. Juridiskt brukar man tala om en övergång från arbetstagare till uppdragstagare. Det är absolut möjligt och lagligt att fakturera från ditt egna bolag istället för att vara arbetstagare, men det finns ett antal viktiga faktorer att gå igenom innan du tar beslutet. Viktigt att tänka på är att det ur Skatteverkets perspektiv inte spelar någon roll vad ni benämner avtalet, utan istället hur ditt arbete för bolaget rent faktiskt går till. Detta medför att du måste kunna visa att du är uppdragstagare och inte anställd om Skatteverket skulle ifrågasätta detta. För att du ska göra det måste du veta vad som skiljer en arbetstagare från en uppdragstagare. Detta kommer jag att gå igenom nedan.

Skillnaden mellan en arbetstagare och en uppdragstagare

Den övergripande skillnaden mellan en anställd och en uppdragstagare är att en uppdragstagare är betydligt mer självständig i sitt arbete. Nedan följer ett antal omständigheter som tyder på att personen i fråga är en arbetstagare och inte en uppdragstagare.

Den arbetspresterande parten har ingått avtal om personlig arbetsskyldighet mot ersättning och får därmed inte ta in en annan person som utför arbetet istället. Arbetet utförs för annans räkning och under dennes ledning och kontroll. Det rör sig om ett varaktigt samarbete där den arbetspresterande parten står till förfogande för uppgifter som uppkommer efterhand. Den arbetspresterande är förhindrad att utföra liknande arbetsuppgifter år annan, vare sig detta beror på ett direkt förbud eller på arbetsförhållandena. Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av beställaren. Den arbetspresterande ersätts för utlägg, t.ex. tjänsteresor. Den arbetspresterande får åtminstone delvis sin ersättning i form av garanterad lön. Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en arbetstagare.

Motsatta förhållanden tyder på att det handlar om en uppdragstagare. Om du avser att utföra samma arbetsuppgifter som tidigare, där den enda skillnaden blir att du istället fakturerar från ditt eget bolag, finns det en stor risk för att du av Skatteverket fortfarande ses som arbetstagare oavsett vad du skrivit i avtalet. För att öka chanserna att du ses som en uppdragstagare rekommenderar jag att du går igenom punkterna ovan för att se vad du kan göra för att inte uppfylla så många punkter. Exempelvis kanske du kan använda din privata dator istället för bolagets.

Skatterättsliga konsekvenser

Det kan uppstå ett antal skatterättsliga konsekvenser om Skatteverket menar att det som du anser är ett uppdragsförhållande rent faktiskt är ett arbetstagarförhållande. Ett exempel är att ut- och ingående moms kan behöva justeras i efterhand om det visar sig att uppdragsförhållandet faktiskt är ett arbetstagarförhållande. Det kan även uppstå en situation där skattetillägg blir aktuellt ifall beskattning har skett i fel inkomstslag.

Slutsats och råd till dig

Sammanfattningsvis är det absolut möjligt och lagligt med ett upplägg som du beskriver. Det är dock viktigt att se till att du inte ses som en arbetstagare ändå. Detta kan du säkerställa genom att utgå från den punktlista jag presenterade ovan. Med det sagt kan jag dock inte rekommendera ett sådant upplägg. Det på grund av de risker och falluckor som finns, som kan leda till att Skatteverket ändå betraktar det som en anställning. Vill du ha mer information eller hjälp att utforma avtalet på bästa sätt kan du ta hjälp av vår juristbyrå. Då får du de bästa möjliga förutsättningarna för att upplägget ska fungera. Om du vill att jag slussar dig vidare till juristbyrån kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se. Du kan även maila om du har några frågor angående svaret.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1663)
2019-12-09 Diskriminering - Jämförbarlig situation
2019-12-08 Samarbetsproblem på jobbet - Vad gör jag?
2019-12-06 Min tidigare arbetsgivare betalar inte ut min lön - hur går jag tillväga?
2019-12-06 Konkurrensklausul - behöver arbetsgivaren vända sig till domstol för att få ut skadestånd?

Alla besvarade frågor (75518)