Är vigseln giltig?

En vigsel som ingått 9 år sen i sverge utan hinderprövning och inte heller registrerat hos skattverket. D.v. s ett hemligt äktenskap. Är det fortfarande giltig eller inte, och går det om vill registerera den nu hos skatteverket efter 9 år har gått. Tack så mycket.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om just den bristande hindersprövningen eller det faktum att vigseln inte anmälts till skatteverket innebär att vigseln blir ogiltig i lagens ögon.

Huruvida en vigsel är giltig eller inte kan utläsas ur Äktenskapsbalken 4 kap. 2§. Det som kan göra en vigsel ogiltig är om:

* De blivande makarna inte var närvarande samtidigt vid vigseln
* De blivande makarna inte samtyckt till vigseln
* Vigselförrättaren inte förklarar paret vara äkta makar
* Vigselförrättaren inte var behörig att utföra vigsel

Ett annat fel vid vigseln kommer alltså inte göra vigseln ogiltig. Eftersom inte hindersprövning eller registrering hos skatteverket omnämns här ska alltså vigseln vara giltig.


Det kan dock vara värt att tänka på att trots att vigseln är giltig så har makarna möjlighet att begära äktenskapsskillnad utan den normala betänketid, om det skulle vara så att de exempelvis redan är släkt – vilket en hindersprövning skulle visa. (Äktenskapsbalken 5 kap. 5§)

Det är vigselförrättarens uppgift att genast sända in anmälan till Skatteverket om vigseln. (Äktenskapsbalken 4 kap. 8§) När vigseln anmäls kommer Skatteverket sannolikt se att ingen hindersprövning skett och detta kan leda till vissa effekter. Disciplinära åtgärder kan vidtas mot vigselförrättaren för att denne inte kontrollerat att hindersprövning skett. Skulle det vara så att äktenskapet exempelvis ingåtts mellan två syskon kan också allmän åklagare föra talan i domstol om att äktenskapet ska upplösas. (Äktenskapsbalken 5 kap. 5§)

Sammanfattningsvis är vigseln alltså giltig, men på grund av bristerna som skett kan både disciplinära åtgärder vidtas mot vigselförrättaren och i värsta fall också innebära att allmän åklagare för talan om äktenskapets upplösande.

Jag hoppas att detta besvarade dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning