Är vi skyldiga att bidra till underhåll av fastighet som vi ska ärva del av senare?

2021-05-18 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min och min brors far avled för 11 år sedan. I hans testamente så framkom viljan att hans sambo skulle ärva hans ägarandel (66 %) i deras fastighet med fri förfoganderätt fram till att hon själv går bort eller försäljer fastigheten. Jag och min bror avstod vid arvsskiftet rätten till vår laglott för att hans sambo skulle kunna bo kvar och för att vår fars vilja skulle infrias. Sambon ville inledningsvis att vi skulle dela på vissa utgifter för huset, så som årlig fastighetsavgift. Vi gick med på detta under ett par år, men sedan dess har vi inte ersatt henne för detta. Nu börjar huset bli till åren och diverse underhåll behövs regelbundet. Då vänder sig min pappas fd sambo till mig och min bror och frågar om inte vi ska stå för 2/3 av kostnaderna för underhållet. Om vi säger ja till detta så kan det innebära stora underhållsutgifter för oss över tid, som vi inte kan påverka och som minskar möjligheten för oss att sköta våra egna boenden till förmån för hennes. Hon kan teoretiskt sett överleva oss båda, varvid vi enbart haft utgifter för huset, men aldrig får något arv. Vad säger lagen om detta? Är vi skyldiga att underhålla den av henne ägda fastigheten på grund av att vi har ett innestående arv? jag vill tillägga att vi står på god fot med varann, det finns ännu ingen konflikt kring detta och vill vill helst att det ska förbli så. Finns det någon annan lösning i sikte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har er fars sambo ärvt er far i enlighet med vilja i hans testamente. Er fars önskan var att hans sambo skulle ärva de 2/3 av den gemensamt ägda fastigheten som han ägde och att ni har rätt till ett testamentariskt efterav. För att sambon skulle ha möjlighet att bo kvar i den gemensamt ägda fastigheten avstod du och din bror rätten till laglott. Inledningsvis ville er fars sambo att ni skulle hjälpa henne med vissa kostnader hänförliga till fastigheten (fastighetsavgift m.m.). Ni hjälpte henne i början men inte därefter. Sambon har nu frågat om du och din bror inte ska stå för 2/3 av kostnaderna för underhållet av fastigheten, sett till att det är den andel er far testamenterade till er. Om ni säger ja till det kommer det att påverka er ekonomi varför du undrar om ni är skyldiga att bidra till underhållet av den ägda fastigheten på grund av det innestående arvet.

I ert fall är du och din bror inte ägare till fastigheten, varken till hela eller delar. Hade ni ärvt delar av fastigheten med en rätt för den efterlevande sambon att bo kvar, hade situationen varit annorlunda. I det fallet hade det rört sig om ett samägande där ni hade varit skyldiga att betala underhåll m.m. utifrån den andel ni ägde. I det förevarande är den egentliga ägaren er fars sambo medan det finns ett sekundoförordnande till er, dvs att ni ska ärva senare.

Det finns ingen skyldighet för er att bidra med något underhåll till fastigheten. Den fria förfoganderätten ger den efterlevande sambon rätt att göra i princip vad hon vill med fastigheten (däremot inte att testamentera bort delen efter er far till någon annan). Tyvärr finns det inte mycket till lösning sett till att er fars sambo har ärvt honom och är ensam ägare.

Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för er att bidra med något underhåll till fastigheten. Ni är inte ägare till fastigheten, utan ni har endast rätt till en del efter den efterlevande sambon. Det är endast om ni hade ägt 2/3 av fastigheten och det hade förelegat ett samägande som det hade funnits en skyldighet att bidra.

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2979)
2021-12-08 Är kopior av testamente giltigt?
2021-12-05 Hur mycket arv har bröstarvinge rätt till och hur mycket får man testamentera bort?
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva

Alla besvarade frågor (97717)