Är vi föräldrar ersättningsskyldiga för våran treåriga sons missöde på förskolan?

FRÅGA
Hej. Min fråga gäller ersättningsskyldighet för minderårig.Min son är 3 år och går på förskola. En dag var skolan på utflykt till en sporthall i närheten. Min son tyckte det var så roligt där så när det var dags att gå tillbaka till förskolan igen så ville han inte följa med och blev arg/ ledsen. På vägen hem ställde han sig i en buske för att demonstrera sin ovilja varpå en förskolelärare tar tag i han mot hans vilja för att ta upp honom i famnen. Han stretar emot och vad jag har fått beskrivet av förskoleläraren "slår" min son mot henne för att undkomma varpå han träffar hennes glasögonen som åker till marken. Hennes glasögonbågar går av på ett ställe och gör att glaset inte sitter kvar utan ramlar ut. Förskoleläraren berättar att glasögonen var 2 år gamla och kostade 7000kr.Förskoleläraren har nu begärt ersättning för helt nya glasögon av oss föräldrar för händelsen.Hon har anmält skadan till sin privata hemförsäkring då hon säger att förskolan inte täcker skadade privata ägodelar. Hon har gett oss ett underlag som visar två kvitton. Ett från en optiker på nya bågar, nya glas och synundersökning på ca 7400kr. Ett på ersättning från sin privata hemförsäkring där försäkringen ersätter med ca 4500kr. Sedan berättar hon att förskolan ersätter henne för självrisken på 1500kr.Hon vill nu har ersättning av oss för mellanskillnaden som hon inte får ut på försäkringen.Dvs: 7400 - 4500 - 1500 = ca 1400krÄr vi föräldrar ersättningsskyldiga för våran treåriga sons missöde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Er treåriga son har alltså skadat hans förskolelärares glasögon och hon vill nu ha ersättning från er för det belopp hon inte får ut från förskolan och på försäkringen. Jag förstår att detta kan kännas väldigt jobbigt och du undrar nu om ni är skyldiga att ersätta förskoleläraren för denna kostnad.

Bestämmelser om skadestånd och ersättningsskyldighet finns i Skadeståndslagen (SkL). Er son har orsakat en skada långt innan han fyllt 18 år och ska endast ersätta skadan om det är rimligt med hänsyn till följande:
- hans ålder och utveckling,
- den skadegörande handlingen,
- ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt
- övriga saker med betydelse.
Dessutom måste er son ha agerat avsiktligt eller vårdslöst (SkL 2 kap. 4 §).

Er son bör vara för ung för att ni ska bli skadeståndsskyldiga
Just när det gäller barn är bedömningen mildare än när vuxna har orsakat skador. Ju yngre barnet är desto mindre ansvarighet anses kunna krävas från det. I ett äldre rättsfall ansågs inte en treåring ha nått en sådan mognad eller ha det omdöme och insikter som kan krävas för att ha orsakat en skada på ett sådant sätt att denne och dennes föräldrar var ersättningsskyldiga.

Utifrån detta bedömer jag det inte som särskilt troligt att en domstol skulle mena att ni är ersättningsskyldiga i erat fall. Detta på grund av att er son är så ung. Eftersom det inträffade också skedde inom förskolan bör inte heller ni som föräldrar anses ha ett direkt ansvar att t.ex. hålla koll på att er son inte orsakar skador.

Sammanfattning och rekommendation:
Jag har svårt att se att ni föräldrar är ersättningsskyldiga för er treåriga sons missöde på förskolan. Er son bör vara för ung för att ha agerat på ett sätt som ger hans förskolelärare rätt till skadestånd från er.

Jag rekommenderar er att till att börja med ta kontakt med ert försäkringsbolag då de flesta hemförsäkringar har en ansvarsförsäkring som omfattar skador orsakade av småbarn som inte kan ersättas av någon annan. Det kan alltså finnas en möjlighet att ert försäkringsbolag kan ersätta förskoleläraren för mellanskillnaden. Det finns dock också en risk att detta ändå hamnar på er som självrisk.

Ger sig inte förskoleläraren angående ersättning rekommenderar jag er att kanske ta kontakt med förskolechefen för att förklara situationen och försöka reda ut den.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att återkomma med en ny fråga eller kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare juridisk rådgivning!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)