Är veckovilan frivillig?

2020-12-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag har en fråga angående veckovila. Det är högsäsong på jobbet nu och det resulterat i mycket övertid. Som jag fattar det så ska man ha 36h sammanhängande ledighet på en vecka (7dagar)?Men frågan är om dom går ut med helgjobb (frivilligt) att vi jobbar lördag också så vi jobbar måndag- lördag hur funderar det med veckovila då? Har man fortfarande rätt till sina 36h eller är det ett val med tanke på att det är frivilligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall veckovilan är frivillig ifall du går med på en arbetstid (mån-lörd) som också är frivillig. Jag kommer redogöra reglerna kring veckovila och i slutet kommer jag sammanfatta mitt svar.

Tillämplig lag är arbetstidslagen (ATL)

Som du nämner så är huvudregeln att man ska ha 36 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar. (14 § ATL)

Undantag från denna regel får göras tillfälligt, om det orsakas av ett särskilt förhållande som inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren. I sådana fall måste arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. (14 § tredje stycket ATL)

Arbetstidslagen är även semidispositiv, vilket innebär att vissa bestämmelser i lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal, däribland 14 §. (3 § ATL) Det får dock endast göras om det inte innebär att mindre förmånliga villkor tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG (Arbetstidsdirektivet). Ett sådant avtal som innebär mindre förmånliga villkor för arbetstagarna än vad som följer av direktivet - är ogiltigt. (3 § fjärde stycket ATL)

Enligt Arbetstidsdirektivet ska en arbetstagare ha rätt till minst 24 timmars sammanhängande ledighet under en period om sju dagar, detta utöver de 11 timmars dygnsvila som arbetstagaren även har rätt till. (artikel 5 arbetstidsdirektivet)

Sammanfattningsvis så kan veckovilan inte avtalas bort genom ett personligt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det kan göras avvikelser från huvudregeln om 36 timmars veckovila, men endast vid särskilda och oförutsägbara händelser. Det går att avtala om mindre veckovila, genom kollektivavtal, men veckovilan måste fortfarande vara minst 24 timmar.

Eftersom du nämner att arbetsgivaren går ut med frivilligt helgjobb, så uppfattar jag det som att undantaget i 14 § tredje stycket ATL inte blir tillämpligt, eftersom det inte handlar om ett särskilt förhållande som inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren.

Således har du rätt till din 36 timmars veckovila, således det inte avtalats om något annat i kollektivavtalet på arbetsplatsen och således har du rätt till minst 24 timmars veckovila.

Hoppas jag har besvarat din fråga! Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?