Är utomlands bosatt person skattskyldig i Sverige vid försäljning av en svensk fastighet?

FRÅGA
HejFörst och främst, tack för att ni finns! Er sida är helt fantastisk!Jag ska hjälpa min svärfar att sälja en lägenhet som han äger i Sverige. Han saknar dock svenskt medborgarskap, och är heller inte bosatt i Sverige.Ska han betala skatt för föräljningen via deklaration i Sverige, eller i det land som han bor i?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Obegränsad skattskyldighet

Fysiska personers skattskyldighet regleras i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). Även om din svärfar inte är bosatt i Sverige kan han räknas som obegränsat skattskyldig, vilket innebär en skattskyldighet för alla inkomster både från Sverige eller utlandet (3 kap. 8 § IL). Det finns tre olika kriterier som kan klassificera en fysisk person såsom obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL). Antingen genom bosättning i Sverige, eller genom stadigvarande vistelse i Sverige eller genom väsentlig anknytning. Med stadigvarande vistelse avses en vistelse i Sverige om 6 månader. Väsentlig anknytning avgörs utifrån en helhets bedömning av en mängd olika omständigheter som finns stadgade i 3 kap. 7 § IL. Om din svärfar tidigare bott i Sverige och flyttat ut under de senaste fem åren så presumeras det att han fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL). Det innebär att din svärfar måste kunna motbevisa att så är fallet.

Begränsad skattskyldighet

Oavsett huruvida din svärfar är obegränsat skattskyldig så är begränsat skattskyldiga fysiska personer, vilket omfattar alla som inte är obegränsat skattskyldiga, skattskyldig för bland annat kapitalvinster från en fastighet i Sverige (se 3 kap. 17 § samt 3 kap. 18 § första stycket 10:e punkten IL).

Inkomsten från en försäljning av en fastighet i Sverige ska alltså deklareras oavsett om din svärfar är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning

Det kan sannolikt vara så att det land där din svärfar är bosatt också kommer att anse att han är skattskyldig för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i Sverige. Sådana dubbelbeskattningssituationer regleras genom att länder sluter skatteavtal med varandra vari det regleras utifrån omständigheterna vilket land som ska ges beskattningsrätt och hur länderna ska gå tillväga för att undvika att det uppstår en dubbelbeskattning. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har slutit skatteavtal med och hur avtalet reglerar beskattningsrätten.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (256)
2020-08-02 Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?
2020-07-31 Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?
2020-07-27 Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?
2020-07-26 Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

Alla besvarade frågor (82779)