Är utomlands bosatt person skattskyldig i Sverige vid försäljning av en svensk fastighet?

Hej

Först och främst, tack för att ni finns! Er sida är helt fantastisk!

Jag ska hjälpa min svärfar att sälja en lägenhet som han äger i Sverige. Han saknar dock svenskt medborgarskap, och är heller inte bosatt i Sverige.

Ska han betala skatt för föräljningen via deklaration i Sverige, eller i det land som han bor i?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Obegränsad skattskyldighet

Fysiska personers skattskyldighet regleras i 3 kap. inkomstskattelagen (IL). Även om din svärfar inte är bosatt i Sverige kan han räknas som obegränsat skattskyldig, vilket innebär en skattskyldighet för alla inkomster både från Sverige eller utlandet (3 kap. 8 § IL). Det finns tre olika kriterier som kan klassificera en fysisk person såsom obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL). Antingen genom bosättning i Sverige, eller genom stadigvarande vistelse i Sverige eller genom väsentlig anknytning. Med stadigvarande vistelse avses en vistelse i Sverige om 6 månader. Väsentlig anknytning avgörs utifrån en helhets bedömning av en mängd olika omständigheter som finns stadgade i 3 kap. 7 § IL. Om din svärfar tidigare bott i Sverige och flyttat ut under de senaste fem åren så presumeras det att han fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL). Det innebär att din svärfar måste kunna motbevisa att så är fallet.

Begränsad skattskyldighet

Oavsett huruvida din svärfar är obegränsat skattskyldig så är begränsat skattskyldiga fysiska personer, vilket omfattar alla som inte är obegränsat skattskyldiga, skattskyldig för bland annat kapitalvinster från en fastighet i Sverige (se 3 kap. 17 § samt 3 kap. 18 § första stycket 10:e punkten IL).


Inkomsten från en försäljning av en fastighet i Sverige ska alltså deklareras oavsett om din svärfar är obegränsat eller begränsat skattskyldig.

Skatteavtal för att undvika dubbelbeskattning

Det kan sannolikt vara så att det land där din svärfar är bosatt också kommer att anse att han är skattskyldig för kapitalvinsten från försäljningen av fastigheten i Sverige. Sådana dubbelbeskattningssituationer regleras genom att länder sluter skatteavtal med varandra vari det regleras utifrån omständigheterna vilket land som ska ges beskattningsrätt och hur länderna ska gå tillväga för att undvika att det uppstår en dubbelbeskattning. På Skatteverkets hemsida kan du se vilka länder som Sverige har slutit skatteavtal med och hur avtalet reglerar beskattningsrätten.

Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000