Är uppsägning av lägenhet via e-post giltigt?

2019-02-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Uppsägning av lägenhet via epost ! Är detta juridiskt hållbart
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om uppsägning av ett hyresavtal genom e-post är juridiskt giltigt.

Ett hyresavtal ska som regel sägas upp skriftligen

Frågor angående uppsägning av hyresavtal regleras i Jordabalkens 12 kap. Har ett hyresförhållande varat längre än tre månader ska det sägas upp skriftligen samt delges motparten. Det är således endast avtal på bestämd tid som är kortare än tre månader eller tre månader som får sägas upp muntligen (12 kap 8 § jordabalken).

Uppsägning via e-post kan leda till bevissvårigheter

En uppsägning genom ett e-postmeddelande till en hyresvärd är giltigt då kravet på skriftlighet är uppfyllt. Det medför dock bevissvårigheter då det är svårt att bevisa att ett e-postmeddelande faktiskt mottagits och lästs. Du anses därför sagt upp lägenheten det datum hyresvärden läst mailet och inte datumet då du skickat det.

Man bör vara noggrann med på vilket sätt man säger upp en lägenhet då bevissvårigheter kan leda till framtida tvister. Hyresavtal bör därför helst säga upp genom ett rekommenderat brev där det klart och tydligt framgår från vilket datum uppsägningen gäller. Om du trots detta skulle vilja säga upp lägenheten via e-post så rekommenderar jag dig därför att låta hyresvärden skriftligt bekräfta att e-postmeddelandet har kommit fram och att det är läst, så att ni utefter det kan fastställa ett datum för uppsägning.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1192)
2019-08-17 Kan jag bli skyldig att betala fast jag inte har skrivit på kontraktet?
2019-08-13 När blir ett hyresavtal juridiskt bindande?
2019-08-10 När kan hyresvärden säga upp vår lokalhyra?
2019-07-31 Kan man ångra ett ingånget hyresavtal?

Alla besvarade frågor (72058)