Är upprättat testamente giltigt?

2017-03-20 i Testamente
FRÅGA
Vi är sambo och har skrivit testamente mellan varann att den som överlever den andra skall ärva all kvarlåtenskap med full äganderätt.Gäller detta?????
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Testamentet du beskriver brukar benämnas ett inbördes testamente. Ett testamente är i sig i princip alltid giltigt. Däremot finns det vissa formföreskrifter som bör vara uppfyllda. Är inte dessa formkrav uppfyllda kan testamentet klandras och därmed bli ogiltigt. Detta framgår av 13 kap 1 § och 14 kap 5 § ärvdabalken. Det bör dock tilläggas att om ingen väljer att klandra testamentet så fortsätter det att gälla, även om alla formföreskrifter inte är uppfyllda.

För att ett testamente inte ska kunna klandras så måste det vara upprättat skriftligen. Testamentet ska sedan i närvaro av två vittnen undertecknas av den eller de som upprättat testamentet. Vittnena måste inte veta innehållet i testamentet men de måste vara medvetna om att de är ett testamente de bevittnar. Vittnena ska sedan själva med sin underskrift styrka handlingen. Detta framgår av 10 kap 1 § ÄB.
Vem som helst får heller inte vara vittne. I 10 kap 4 § ÄB framgår vem som får vara vittne. Personer som ska ärva enligt testamentet får inte vara vittne, inte heller make, sambo eller personer i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller syskon får vara vittne.

En annan viktig faktor är om någon av er har barn. Barn eller sk. bröstarvingar kan aldrig göras helst arvslösa utan har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten (vad de utan testamentet skulle ha fått ut) se 7 kap 1 § ÄB. För att få ut den krävs dock att barnen påkallar jämkning av testamente. Detta framgår av 7 kap 3 § ÄB.

Vad gäller formuleringen "full äganderätt" så är det fullt möjligt att testamentera på detta viset. Full äganderätt innebär att den efterlevande maken får göra vad denne vill med egendomen. Om det finns bröstarvingar med i bilden blir det dock i realiteten inte full äganderätt för den efterlevande då bröstarvingarna har rätt att få ut sin laglott.

Kortfattat så är ert upprättade testamente giltigt. Det är dock viktigt att se till att alla formföreskrifter är uppfyllda, annars riskerar testamentet att bli klandervärt.

Hoppas du fick svar på din fråga, hör gärna av dig om du undrar över något.

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2934)
2021-09-25 Syskons rätt till arv när testamente finns
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95852)