Är uppmaning till självmord kriminaliserat?

FRÅGA
Hej , räknas uppmaning till självmord som ett brott?( ex man som skrivit i sms att man är så dålig mamma och borde begå självmord ) trots vetenskapen om att personen i fråga har haft djupa depressiva perioder pga. misshandel psykiskt och ekonomiskt .enstaka fysisk misshandel under lång äktenskap som barn också bevittnad hemma. hur kommer det sig det blir inga åtal trots sms bevis och läkare intyg för det?förundersökning om grov kvinnofrids kränkningar lades ner pga. bristande stöd bevis . man har valt att tro på ord från misstänkte än all bild och sms samt myndigheters dokumentationer om psykiskt och fysiskt misshandel under lång tid.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta ifall uppmaning till självmord är kriminaliserad.

Självmord är inte belagt med straff. Därför går det inte att döma en person till ansvar för brott om hen främjar annans självmord. Detta gäller dock inte ifall den som begår självmord inte kan anses ha tillräckligt mognad för att fatta ett sådant beslut eller inte gör det helt frivilligt. Denna omständighet kan främst bli aktuellt ifall den som begår självmord på grund av psykisk störning eller ringa ålder inte klart förstår vad hen gör. Det är då möjligt att döma den medverkande såsom gärningsman till uppsåtligt dödande såsom mord (3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB)) eller dråp (3 kap. 2 § BrB) alternativt till ouppsåtligt dödande till vållande till annans död (3 kap. 7 § BrB). Svaret på din fråga blir sammanfattningsvis att det inte är kriminaliserad att uppmana någon till att begå självmord under förutsättning att uppmaningen riktar sig till en själsligt mogen person.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91389)