Är testamentet giltigt?

2018-10-31 i Make
FRÅGA
HejHär kommer några frågor om testamente och arv.Jag är gift och jag har inga barn. Jag har 5 halvsyskon, vi har samma pappa. Pappa är avliden men alla halvsyskonen lever. När jag dör vill jag att min make ska ärva allt efter mig och ha rätt att testamentera arvet vidare i sin tur. Dvs halvsyskonen ska inte ärva någonting.Jag har skrivit ett testamente (formkraven är uppfyllda) och jag undrar om skrivningen "Min make ska ärva all min egendom att förfoga över som sin egen." räcker för att maken ska få disponera arvet helt fritt.Är halvsyskonen dödsbodelägare i något av våra dödsbon och skall kallas till bouppteckning? Behöver de delges/godkänna testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att försöka reda ut vad som gäller i händelse av din bortgång, under de förutsättningar som framgår av din fråga.

Dödsbodelägare
I ärvdabalken (1958:637) (här benämnd ÄB) regleras bestämmelser om arv och testamente. I 18 kap. 1 § ÄB uppräknas de som anses vara dödsbodelägare, vilket inbegriper "make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare". (Legala) arvingar, dvs. syskon, ska alltså i god tid kallas till bouppteckning enligt 20 kap. 2 § ÄB: däremot finns det ingen skyldighet att närvara.

3 kap. ÄB reglerar makes arvsrätt. I 1 § stadgas utgångspunkten att "var arvlåtaren gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken". När den avlidna maken, i det här fallet du, inte har bröstarvingar ärver alltså din make med fri förfoganderätt, medan arvingar i andra arvklass (t.ex. dina halvsyskon) har efterarvsrätt när din make sedan går bort.

Eftersom att du inte har några barn, kommer du att få förfoga över den del av din egendom som du innehar med full äganderätt såsom du själv önskar, dvs. att du har möjlighet testamentera bort hela egendomen. Med andra ord kan du låta arvet tillfalla honom med full äganderätt och därmed får inte dina halvsyskon del av arvet.

Testamente: innehåll och formkrav
Ett testamente ställer upp vissa krav för att det ska vara giltigt. Utöver formkraven på sk. sollenitetsvittnen, alltså att det för testamentes giltighet krävs att två vittnen har närvarat vid testamentets upprättande (10 kap. 1 § ÄB), så ska det upprättas skriftligen och både närvarande vittnen och testatorn ska skriva på. Vittnena ska också förstå att det är ett testamente som de bevittnar. För att känna dig trygg med att testamentets innehåll är formulerat på ett sätt som är i enlighet med din önskan, föreslår jag att du kontaktar en jurist. Det kan du få hjälp med genom att boka en tid hos en av våra jurister.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (340)
2019-03-19 kan jag skriva ett testamente som fråntar min maka sitt giftorättsgods?
2019-03-12 Efterlevande makes rätt till arv
2019-02-26 Hur fördelas arvet efter först avlidna maken i ett barnlöst äktenskap?
2019-02-26 Hur påverkar makes rätt att ärva särkullbarns rätt att ärva m.m?

Alla besvarade frågor (66923)