Är taxeringsvärdet samma sak som kapitalvärde?

2021-02-12 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Räknas taxeringsvärdet på ett fritidshus likamed ett kapitalvärde
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Taxeringsvärdet är inte samma sak som marknadsvärdet för ett fritidshus. Enligt Skatteverkets hemsida grundar sig taxering på försäljningar i fritidshuset område, inom loppet av två år. Det ska motsvara 75% av kapitalvärdet d.v.s. marknadsvärdet (sannolika) för två år sedan.

Med det sagt, är taxeringsvärde inte samma sak som kapitalvärde. För ytterligare information, rekommenderar jag dig att gå in på Skatteverkets hemsida som berör just taxering- och marknadsvärde.

Vänligen,

Natalin Kabro
Fick du svar på din fråga?