Är surrogat för enskild egendom också enskild?

FRÅGA
HejUndrar över tolkning av mitt äktenskapsförord. Texten: "Vi....bestämmer härmed att nedan specificerad egendom, som endera av oss äger vid vigsel, eller egendom som under äktenskap kan komma att förvärvas genom arv, gåva eller testamente skall vara makes enskilda egendomEnskild egendom:Bankmedel på bankkonton i respektive innehavares namn.…(diverse möbler mm,)…"Jag har ärvt aktier o pengar. Aktierna är sålda. Det mesta av pengarna har jag investerat i en sommarstuga. Den säljs nu.Är de pengarna, som en tid varit bundna i fastigheten, fortfarande enskild egendom - eller har detta ändrats? Tackar på förhand för hjälp med dettaMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av äktenskapsrättslig karaktär och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Enskild egendom

Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, vilket ni gjort i detta fall (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att egendomen inte ska ingå i en bodelning eftersom det endast är giftorättsgods som ingår i bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Surrogat för enskild egendom är som huvudregel också enskild egendom (7 kap. 2 § punkten 6 ÄktB). Detta innebär att aktierna var enskild egendom genom äktenskapsförordet, fastigheten var enskild egendom eftersom de var surrogat för aktierna. Även pengarna kommer vara surrogat för aktierna och därmed enskild egendom. Surrogatet är dock inte enskild egendom om något annat föreskrivits i den rättshandling som gjort egendomen enskild, vilket i detta fallet är äktenskapsförordet (7 kap. 2 § punkten 6 ÄktB). Står det i äktenskapsförordet att surrogat inte är enskild egendom är det alltså det som gäller, annars borde pengarna vid fastighetsförsäljningen ses som surrogat för enskild egendom och därmed också betraktas som enskild egendom.

Sammanfattning

Om det inte står annat i äktenskapsförordet är egendomen att se som enskild eftersom den är surrogat för egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1009)
2019-10-16 Kan jag få det jag anser att är mitt, trots äktenskapsförord?
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?

Alla besvarade frågor (73723)