Är styrelsen i en ekonomisk förening solidariskt ansvariga för föreningens skulder vid en konkurs?

Hej.

Jag har drivit ett företag i form av en ekonomisk förening som vi idag har försatt i konkurs.

Vi hade väldigt dålig koll och hade inte lämnat in arbetsgivardeklaration under sex månader till skatteverket och därmed inte betalat för skatt och arbetsgivaravgifter (totalt 170 000).

När vi förstod detta så lämnade vi in dem omedelbart och skickade in 70 000 kr privata pengar på skattekontot.

Sedan försatte vi oss i konkurs.

Min fråga nu är, vad händer med de 100 000 kr som fattas?

Ingår de i konkursen?

Ska jag betala in även dem av privata medel?

Riskerar jag (vi styrelsen) att dömas för något brott?

Är vi (styrelsen) personligt ansvariga för den skulden?

Vad ska jag göra? Det viktigaste för mig är att inte riskera att bli åtalad och dömd för något!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp mitt svar i tre delfrågor; om de 100 000 kr som fattas ska ingå i konkursen, om styrelsen ska betala dessa med privata medel och om styrelsen riskerar att dömas för något brott.

Ska de 100 000kr som fattas ingå i konkursen?

När en person, ett företag eller en förening går i konkurs regleras det i konkurslagen (KonkL). Enligt 1 § KonkL tas gäldenärens (den ekonomiska föreningen i det här fallet) tillgångar för att borgenärerna (Skatteverket) ska få betalt. Det innebär alltså att de 100 000kr som Skatteverket fortfarande har en fordran på kommer ingå i konkursen.

Ska styrelsen betala dessa 100 000kr med privata medel?

Om styrelsen är solidariskt betalningsskyldig med föreningen stadgas i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt 1 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar är det endast föreningens tillgångar som får tas i anspråk för föreningens skyldigheter. Det innebär alltså att styrelsen inte behöver betala föreningens skulder med privata medel.

Riskerar styrelsen att dömas för något brott?

Straff och vite för en ekonomisk förening regleras i 22 kap. lagen om ekonomiska föreningar. Där framkommer inget i de frågor du undrar över. De 100 000kr som Skatteverket vill ha betalt bör alltså gå igenom det vanliga konkursförfarandet.

Vänliga hälsningar

Hanna StenbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”