Är styrelsen i en ekonomisk förening solidariskt ansvariga för föreningens skulder vid en konkurs?

2019-12-22 i Konkurs
FRÅGA
Hej.Jag har drivit ett företag i form av en ekonomisk förening som vi idag har försatt i konkurs.Vi hade väldigt dålig koll och hade inte lämnat in arbetsgivardeklaration under sex månader till skatteverket och därmed inte betalat för skatt och arbetsgivaravgifter (totalt 170 000).När vi förstod detta så lämnade vi in dem omedelbart och skickade in 70 000 kr privata pengar på skattekontot.Sedan försatte vi oss i konkurs.Min fråga nu är, vad händer med de 100 000 kr som fattas?Ingår de i konkursen?Ska jag betala in även dem av privata medel?Riskerar jag (vi styrelsen) att dömas för något brott?Är vi (styrelsen) personligt ansvariga för den skulden?Vad ska jag göra? Det viktigaste för mig är att inte riskera att bli åtalad och dömd för något!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer dela upp mitt svar i tre delfrågor; om de 100 000 kr som fattas ska ingå i konkursen, om styrelsen ska betala dessa med privata medel och om styrelsen riskerar att dömas för något brott.

Ska de 100 000kr som fattas ingå i konkursen?

När en person, ett företag eller en förening går i konkurs regleras det i konkurslagen (KonkL). Enligt 1 § KonkL tas gäldenärens (den ekonomiska föreningen i det här fallet) tillgångar för att borgenärerna (Skatteverket) ska få betalt. Det innebär alltså att de 100 000kr som Skatteverket fortfarande har en fordran på kommer ingå i konkursen.

Ska styrelsen betala dessa 100 000kr med privata medel?

Om styrelsen är solidariskt betalningsskyldig med föreningen stadgas i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt 1 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar är det endast föreningens tillgångar som får tas i anspråk för föreningens skyldigheter. Det innebär alltså att styrelsen inte behöver betala föreningens skulder med privata medel.

Riskerar styrelsen att dömas för något brott?

Straff och vite för en ekonomisk förening regleras i 22 kap. lagen om ekonomiska föreningar. Där framkommer inget i de frågor du undrar över. De 100 000kr som Skatteverket vill ha betalt bör alltså gå igenom det vanliga konkursförfarandet.

Vänliga hälsningar

Hanna Stenberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (272)
2021-12-02 Hur får jag tillbaka mina pengar när företaget har gått i konkurs?
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?

Alla besvarade frågor (97717)