Är spelvinst enskild egendom?

FRÅGA
Är tipsvinst personlig egendom?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en spelvinst är din enskilda egendom om du är gift. Regler om enskild egendom i äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad räknas som enskild egendom?

Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom. En spelvinst till en make under ett äktenskap blir därmed giftorättsgods. För att göra pengarna till enskild egendom bör de separeras från pengar/likvida medel som är giftorättsgods, samt upprätta ett äktenskapsförord som säger att pengarna är enskild egendom.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt så krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2:

- att det upprättas skriftligt,

- att det dateras,

- samt att det undertecknas av båda makarna.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här. Kontakta din bank för mer rådgivning hur du bör göra med uppdelningen av pengarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1070)
2020-03-30 Äktenskapsförord eller gåvobrev?
2020-03-25 Makas rätt att förfoga över dement makes egendom (arv)
2020-03-24 Måste jag vara med och betala på min mans lån?
2020-03-18 Om man säljer enskild egendom- blir den nya egendomen också enskild?

Alla besvarade frågor (78702)