Är spabad utomhus ett fastighetstillbehör?

2020-05-07 i Fastighet
FRÅGA
Ingår spabad utomhus i begreppet fast egendom eller kan säljaren behålla der?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett spabad utomhus kan enbart i vissa fall ingå i begreppet fast egendom. Därtill hindrar det inte nödvändigtvis säljaren från att behålla badet ändå. Nedan förklarar jag mer om vad det är som gäller.

Vad är ett fastighetstillbehör?

Huruvida spabad kan ingå i begreppet fast egendom beror på om det kan anses vara ett så kallat fastighetstillbehör. För din fråga är det två typer av fastighetstillbehör som är av intresse. Dels omedelbart fastighetstillbehör, dels byggnadstillbehör.

Ett omedelbart fastighetstillbehör är exempelvis ett hus eller ett stängsel. I lagen definieras det som en anläggning eller byggnad som uppförts på fastigheten för stadigvarande bruk. Här avses i princip en konstruktion som är mer eller mindre permanent. Inte något som bara är motiverat av ett tillfälligt bruk. Exempelvis mindre skjul och andra föremål som är i viss mån transportabla är därför inte fastighetstillbehör (2 kap 1 § jordabalken).

Ett byggnadstillbehör är fast inredning som tillförts en byggnad eller annan anläggning på fastigheten för stadigvarande bruk. Föremålet ska framstå som en så typisk inredningsdetalj att man bör anta att en ny ägare har bruk för föremålet. Något förenklat kan man säga att föremålet ska vara anpassat efter, och sitta ihop med, byggnaden ifråga. En tankeregel kan vara att sådant man brukar hitta i ett nybygge är byggnadstillbehör (2 kap 2 § jordabalken).

Är spabad ett fastighetstillbehör?

Ett spabad kan utgöra ett fastighetstillbehör. Står det inomhus istället för ett vanligt badkar är det sannolikt att man skulle säga att det är ett sådant byggnadstillbehör som räknas höra till fastigheten (2 kap 2 § andra stycket, punkten 1 jordabalken).

Eftersom det i ditt fall står utomhus är det däremot tveksamt. För att ett spabad utomhus ska utgöra ett fastighetstillbehör skulle det antingen behöva vara en relativt stor anläggning och att ett avskiljande i viss mån skulle medföra större skada på fastigheten. Är det fråga om en jacuzzi, badtunna eller dylikt är det knappast ett fastighetstillbehör, om det inte är sammanfogat och inbyggt i en altan eller i huset så att det är svårt att flytta på utan att skada fastigheten, eller medföra omfattande ombyggnationer.

Är det fråga om en större nedgrävd pool kan det däremot utgöra ett fastighetstillbehör, då denna kan ses som mer eller mindre permanent.

Kan säljaren behålla spabadet?

Det står generellt fastighetsägaren fritt att göra vad denne behagar med fastighetstillbehöret. Frågan om en viss egendom är fastighetstillbehör eller inte är mest intressant när man avgör om det är fastighetsägaren eller någon annan som äger föremålet ifråga. Säljaren kan fysiskt avskilja fastighetstillbehör från fastigheten, och föremålet slutar då vara fastighetstillbehör (2 kap 7 § och jordabalken).

Sammanfattning

För att räknas fastighetstillbehör krävs antingen att det är fråga om en mer eller mindre permanent konstruktion på fastigheten, eller en naturlig inredningsdetalj. Enligt min bedömning är ett spabad utomhus inte ett fastighetstillbehör, men det beror på utformningen och huruvida det kan avskiljas utan alltför omfattande arbete (alltså är mer eller mindre permanent). Detta är dock inget som i sig hindrar säljaren från att ändå behålla spabadet.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa fler!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (555)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?
2021-03-29 krav på ventilation

Alla besvarade frågor (91128)