Är skriftlighetskravet uppfyllt om en hyresvärd säger upp en hyreslägenhet genom e-post?

2020-12-19 i Hyresavtal
FRÅGA
Fråga om vad som avses med "skriftlig" uppsägning av hyresavtal.I jordabalken 12:8 står det att en uppsägning av ett hyreskontrakt ska vara skriftlig om hyresförhållanden varat längre än tre månader. Jag hyr en hyresrätt där min adress, telefonnummer och e-postadress finns inskrivet i avtalet under personuppgifter.Jag undrar nu om skriftlighetskravet är uppfyllt om hyresvärden säger upp lägenheten genom e-post, eller om det fordras att uppsägningen skickas som brev till min bostadsadress?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är om skriftlighetskravet är uppfyllt om en hyresvärd säger upp en hyresgäst genom att använda e-post. För att besvara din fråga kommer jordabalken (JB) och delgivningslagen att tillämpas.

Är skriftlighetskravet uppfyllt om en hyresvärd säger upp en hyreslägenhet genom e-post?

En uppsägning skall vara skriftlig, om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker (12 kap. 8 § 1 st. JB). E-post är visserligen digitalt men räknas som skriftligt. Därför är en skriftlighetskravet uppfyllt om en hyresvärd skickar e-post till en hyresgäst. Det finns således inget krav på att en uppsägning ska komma brevledes.

Delgivning av uppsägning

Vid skriftliga uppsägningar av hyresavtal ske delgivning ske (12 kap. 8 § 3 st. JB). Delgivning innebär att den som gör en uppsägning måste få bekräftat att uppsägningen har nått mottagaren. Vanligtvis kan det handla om att uppsägningen skickas genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom ett personligt överlämnande. Det är hyresvärden som har gjort uppsägningen som har bevisbördan för att uppsägningen har nått fram. Mottagaren anses alltid delgiven om han eller hon tagit emot handlingen, oavsett hur det gått till. Delgivning har skett när delgivningsmottagaren har tagit emot handlingen (18 § delgivningslagen). Viktigt att komma ihåg är att det är endast myndigheter som får lov att använda sig av elektronisk delgivning (17 § 2 st. delgivningslagen).

Sammanfattning

Ett epostmeddelande som innehåller en uppsägning av ett hyreskontrakt uppfyller skriftlighetskravet. Men för att en uppsägning ska vara giltig ska en hyresvärd ha delgett uppsägningen och kunna bevisa att delgivning har skett. Det är endast myndigheter som får lov att använda sig av elektronisk delgivning. Viktigt att komma ihåg är att delgivning fungerar som ett bevisverktyg för hyresvärden att du har fått ta del av uppsägningen och att du anses som delgiven om du har bekräftat att du har fått ta del av uppsägningen. Hyresvärden kan därför argumentera för att delgivning har skett om du exempelvis har svarat på mejlet. Rent juridiskt ska dock en delgivning ske antingen via brev eller genom ett personligt överlämnande.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna ställa en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1543)
2021-04-10 Har hyresvärden rätt att renovera under uppsägningstiden?
2021-04-06 Kräva ex på hyra
2021-04-01 Måste hyresvärden godkänna en utbyggnad mot fastighetens fasad?
2021-03-31 Hyra / Uppsägning / Besittningsskydd / Arrende - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (91098)