Är skriftlig utfästelse om framtida gåvor rättsligt bindande?

2017-03-05 i Gåva
FRÅGA
Min pappa har skrivit på ett kontrakt / avtal med mig på att han ska ge mig gåva varje månad 2000kr som sparande till mig och mina 3 barn, kan han plötsligt säga upp sitt kontrakt? Vi har skrivit att kontraktet ska gälla i 10 år. Självklart med förståelse att detta inte gäller om han avlider. Vad gäller det om han plötsligt ändrar sig och vill inte betala gåvan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel är utfästelse om gåva inte bindande (1 § GåvoL). Detta innebär att man inte är rättsligt bunden av att man "lovat" någon en gåva. Det finns dock undantag till denna huvudregel. Ifall man skriftligen utfäst, alltså lovat, någon en gåva är detta bindande. Att du och din pappa har ingått ett avtal om att han ska skänka 2000 kr för sparande varje månad bör alltså vara rättsligt bindande. Detta innebär att han inte kan säga upp detta kontrakt när han vill, om ni inte avtalat om att så ska vara fallet. Om han skulle ändra sig kan du alltså kräva att han ska betala enligt avtalet ändå. Om han vägrar kan du i slutändan stämma honom i tingsrätt för att kräva att avtalet fullgörs, att han följer det helt enkelt.

För att avtalet ska vara gällande mellan er krävs det som sagt att det är skriftligt. Det krävs också att din far gett dig avtalet eller liknande. Det måste tydligt framgå att din pappa verkligen vill skänka dessa pengar till dig. Om han till exempel skrivit på ett avtal men sedan bara lagt det i en skrivbordslåda eller liknande, utan att göra det tillgängligt för någon annan, är det inte säkert att man kan bevisa att han verkligen ville skänka pengarna till er. Det krävs alltså att han till exempel postar eller ger avtalet till er, så att syftet blir helt klart.

Det finns vidare ett undantag till regeln om att skriftliga gåvor blir rättsligt bindande. Om din pappa skulle hamna i ekonomiskt obestånd eller bara få det mycket sämre ställt ekonomiskt kan gåvan återkallas eller minskas (5 § GåvoL). Det krävs att det skulle vara uppenbart orimligt att kräva din pappa att betala enligt avtalet, på grund av att hans ekonomiska förhållanden förändrats så. Om så är fallet skulle han inte behöva betala 2000 kr till dig varje månad, trots ert avtal. I övrigt gäller ert avtal precis som ni skrivit.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några funderingar eller ytterligare frågor får du gärna kommentera nedan.

Med vänliga hälsningar

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (743)
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?

Alla besvarade frågor (95763)