Är skadestånd som facket bestämt att arbetsgivaren ska betala skattepliktigt?

2018-10-22 i Inkomstskatt
FRÅGA
<p>&lt;p&gt;Hej!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Är skadestånd som facket bestämt att arbetsgivaren ska betala skattepliktigt?&lt;/p&gt;</p>
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndet är skattepliktigt&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Det verkar i ditt fall som att skadeståndet på 40 000 kr ska täcka förlorad arbetsinkomst. Ett sådant skadestånd ska det alltid betalas skatt på. Även fast det kommer från din tidigare arbetsgivare så räknas det som tjänsteinkomst, dvs ersättning för arbete. (10 kap 3 § &lt;a href="https://lagen.nu/2011:1244" target="_blank"&gt;&lt;b&gt;skatteförfarandelagen&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Högsta förvaltningsdomstolen har i ett antal domar fäst stort avseende vid om ersättningen betalats ut av arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare. Sådana skadestånd är så gott som alltid skattepliktiga som inkomst av tjänst.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Även allmänna skadestånd som inte är av ekonomisk natur, s.k. ideella skadestånd, är enligt praxis skattepliktiga om de ges ut av arbetsgivaren eller på annat sätt har ett samband med en anställning (RÅ1971 ref. 6, RÅ 1980 1:10 och RÅ 1981 Aa 97).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I ett mål i Högsta förvaltningsdomstolen hade en person fått ett skadestånd från sitt fackförbund på grund av en konflikt med arbetsgivaren. Skadeståndet bedömdes som en ersättning för skada av annan natur än ekonomisk, dvs. som ideellt skadestånd. Ersättningen hade dock sådant samband med anställningen att den var att betrakta som skattepliktig inkomst av tjänst (RÅ 1987 ref. 10).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Slutsats&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Skadeståndet tycks vara skattepliktigt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!&lt;/p&gt;</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (118)
2019-02-12 Behöver jag betala skatt i Sverige när jag bor och arbetar utomlands?
2019-02-09 Behöver jag betala marginalskatt om jag driver ett bolag vid sidan om min anställning?
2019-01-31 Skattskyldighet vid arbete utomlands
2019-01-28 När ska uttagsbeskattning ske?

Alla besvarade frågor (66943)